Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Bureau voor Belgische Zaken publiceert herziene folder voor werkgevers in Nederland

Bent u als werkgever in Nederland gevestigd? En raakt een van uw werknemers in België sociaal verzekerd? Bekijk dan de herziene folder van Bureau voor Belgische Zaken (BBZ) voor werkgevers. U krijgt uitleg over de verplichtingen in België, zoals het betalen van sociale bijdragen.

Voor wie is de folder bedoeld?
De informatie in deze folder is op u van toepassing, als
  • u als werkgever in Nederland bent gevestigd;
  • uw werknemer, voor u of voor een andere werkgever, in België werkt; en
  • uw werknemer voor het eerst in België sociaal verzekerd raakt.
Waar gaat de folder over?
U krijgt beknopt informatie over de volgende onderwerpen:
  • Premieafdracht. Waar moet u sociale bijdragen betalen. Hoe en waar moet u loonaangiften doen?
  • Arbeidsongevallen. Wat moet u doen als uw werknemer slachtoffer is van een arbeidsongeval?
  • Kinderbijslag. Wat moet u doen zodat u werknemer kinderbijslag kan aanvragen?
  • Ziekte. Welke verplichtingen heeft u als uw werknemer door ziekte niet kan werken
  • Vakantierechten. Welke vakantierechten heeft uw werknemer?
Nieuwe BBZ-folder voor werkgevers in Nederland (pdf, 182 kB)

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X