Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Wat passeerde de revue in de Troonrede van 2017?

Koning Willem-Alexander las vandaag zijn vijfde Troonrede voor. Hierin werd vooral de balans opgemaakt van de regeringsperiode van het demissionaire kabinet. Er kwamen maar weinig concrete nieuwe regeringsplannen voor 2018 aan de orde.

Om 15.00 uur biedt demissionair minister Dijsselbloem van Financiën het koffertje met de begrotingen, de Miljoenennota en het Belastingplan voor 2018 aan de Tweede Kamer aan. Er wordt niet veel spannends in deze Prinsjesdagstukken verwacht; het demissionaire kabinet is terughoudend met nieuwe voorstellen. Veel grote veranderingen blijven liggen tot na de kabinetsformatie. De Algemene Politieke Beschouwingen – waarin de Tweede Kamer en het kabinet normaal gesproken debatteren over de Prinsjesdagstukken – blijven dit jaar achterwege. In plaats daarvan wordt na de formatie een debat gepland over de plannen van het nieuwe kabinet.

Geen enkele groep gaat erop achteruit
Uit de Troonrede blijkt dat het Nederland voor de wind gaat. De economische groei voor 2017 komt uit op 3,3%. Voor 2018 wordt 2,5% groei verwacht. De werkloosheid neemt snel af, naar verwachting tot 4,3% in 2018. Iedereen moet van deze groei profiteren; de regering heeft ervoor gezorgd dat in 2018 geen enkele groep er in koopkracht op achteruit gaat.

Bezuinigingen geschrapt, toeslagen omhoog
Daarnaast komen in de Troonrede een aantal onderwerpen aan bod waarover waarschijnlijk in de loop van de middag meer bekend wordt:
  • Het Energieakkoord wordt onverkort uitgevoerd, waarbij het beperken van de uitstoot van CO2 centraal staat. 
  • Er komt meer geld voor veiligheid en terrorismebestrijding, waaronder cyberspionage, cybersabotage en cybercriminaliteit.
  • In 2018 is er € 435 miljoen extra budget voor verpleeghuiszorg.
  • De regering investeert € 270 miljoen extra voor de arbeidsvoorwaarden in het primair onderwijs.
  • Veel Nederlanders profiteren van de globalisering, maar moeten ook steeds vaker concurreren met werknemers uit andere landen, waarbij soms niet voor iedereen dezelfde spelregels gelden.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X