Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"



Translate this site


Prinsjesdag 2017: Wijzigingen inkomstenbelasting

Het belastingpakket 2018 bestaat uit vier wetsvoorstellen: het Belastingplan 2018, Overige fiscale maatregelen 2018, de afschaffing van de btw-landbouwregeling en het wetsvoorstel inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding inhoudingsvrijstelling. Hieronder staan alle maatregelen op het gebied van de inkomstenbelasting.

Heffingskortingen:

 • Maximum algemene heffingskorting onder AOW-leeftijd wordt in 2018 € 2.265 (2017: € 2.254).
 • Maximum algemene heffingskorting boven AOW-leeftijd wordt in 2018 € 1.157 (2017: € 1.151).
 • Maximum arbeidskorting wordt in 2018 € 3.249 (2017: € 3.223).
 • Maximum inkomensafhankelijke combinatiekorting wordt in 2018 € 2.801 (2017: € 2.778).
 • Jonggehandicaptenkorting wordt in 2018 € 728 (2017: € 722).
 • Ouderenkorting (lagere inkomens) wordt in 2018 € 1.418 (2017: € 1.292).
 • Ouderenkorting (hogere inkomens) wordt in 2018 € 72 (2017: € 71).
 • Alleenstaande ouderenkorting wordt in 2018 € 423 (2017: € 438).
Schijfgrenzen:
 • Einde eerste schijf wordt in 2018 € 20.142 (2017: € 19.982).
 • Einde tweede schijf geboren voor 1 januari 1946 wordt in 2018 € 34.404 (2017: € 34.130).
 • Einde tweede schijf geboren na 1 januari 1946 wordt in 2018 € 33.994 (2017: € 33.791).
 • Einde derde schijf wordt in 2018 € 68.507 (2017: € 67.072).
Tarieven inkomstenbelasting/loonbelasting:
 • Tarief eerste schijf onder AOW-leeftijd blijft gelijk: 36,55%
 • Tarief eerste schijf boven AOW-leeftijd blijft gelijk: 18,65%
 • Tarief tweede schijf onder AOW-leeftijd wordt in 2018 40,85% (2017: 40,80%).
 • Tarief tweede schijf boven AOW-leeftijd wordt in 2018 22,95% (2017: 22,90%).
 • Tarief derde schijf wordt in 2018 40,85% (2017: 40,80%).
 • Tarief vierde schijf wordt in 2018 51,95% (2017: 52,00%).
Diversen:
 • Aanpassing percentage energie-investeringsaftrek: Het kabinet stelt voor om het percentage van de energie-investeringsaftrek op 1 januari 2018 met 0,5% punt te verlagen. Beoogde invoeringsdatum is 1 januari 2018.
 • Het partnerbegrip voor de IB en de toeslagen wordt aangepast. Kinderen voor wie een pleegzorgvergoeding wordt of werd verstrekt worden op verzoek niet als partner aangemerkt . Deze uitzondering geldt ook voor kinderen voor wie de verzorgende ouder in enig jaar kinderbijslag heeft ontvangen, maar die niet meer kwalificeren als pleegkind. Zie ook V-N 2017/29.4.
 • De vrijstelling voor voordelen op grond van bepaalde mobiliteitsprojecten vervalt. Deze wordt vervangen door een vrijstelling voor voordelen genoten op grond van projecten gericht op hinderbeperking tijdens grootschalige wegwerkzaamheden.
 • De vrijstelling pleegzorgvergoedingen vervalt nog niet per 1 januari 2018, maar in principe per 1 januari 2019.
 • De geldigheidsduur van de regeling van de multiplier giftenaftrek in de IB en de VPB wordt met een jaar verlengd. Deze vervalt nog niet per 1 januari 2018, maar per 1 januari 2019.
 • De tijdklemmen van een Brede Herwaarderingskapitaalverzekering vervallen. Dit betreft een codificatie van een beleidsbesluit (V-N 2017/27.11, TaxVisions editie 2 juni 2017)

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X