Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Tips voor problemen met MijnOverheid en de Berichtenbox

De Nationale ombudsman ontvangt steeds meer klachten over overheidsinstanties die digitaal berichten versturen. Een grote groep mensen raakt daardoor in de problemen. Post van de SVB, de RDW, het UWV of de gemeente wordt gemist met nadelige gevolgen, zoals hoge boetes of ambtshalve verhogingen van kosten. Samen met omroep Max opende de ombudsman in februari een meldpunt, daar kwamen 552 klachten binnen.

Omgekeerde wereld
De Nationale ombudsman vindt dat de overheid de gebruiker altijd centraal moet stellen en zich moet afvragen wat burgers nodig hebben om met de overheid te kunnen communiceren. De overheid is er voor de burger. En niet andersom. Niemand mag zich gedwongen voelen om gebruik te maken van een digitaal kanaal als diegene dat niet kan of wil. Ook is het belangrijk om te bekijken wat voor verschillende groepen gebruikers MijnOverheid en de Berichtenbox gebruiken en wat zij nodig hebben om het systeem te kunnen gebruiken. Van jong tot oud, van hoogopgeleid tot laaggeletterd. Digitale post verzenden naar de Berichtenbox en het verder maar aan de burger laten om zijn digitale brievenbus continu in de gaten te houden, dat is volgens de ombudsman de omgekeerde wereld.
In het rapport "Hoezo MijnOverheid?" doet de Nationale ombudsman een aantal aanbevelingen aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Je kunt ze vinden in de samenvatting van het rapport.

Wat kan ik zelf doen?
Hieronder op een rij wat u zelf kunt doen en moet weten:

Ik wil helemaal niet digitaal
  • u hoeft MijnOverheid-account niet te activeren. Twijfelt u of u dat al hebt gedaan? Vraag bij Logius na of dat zo is.
  • al uw account geactiveerd? Dan kunt u alle vinkjes uitzetten en bij de Belastingdienst vragen om papieren post.
Kunt u dat niet zelf? Vraag hulp in uw omgeving of aan Logius!

Ik heb een probleem omdat ik berichten heb gemist in MijnOverheid
  • maak bezwaar of klaag bij de instantie die het bericht heeft verzonden.
  • kijk in uw MijnOverheid-account of u een e-mailadres hebt gekoppeld. Zo niet; doe dat alsnog en stel ook een herhaalnotificatie in. Dan krijgt u een e-mail als er nieuwe post in uw Berichtenbox zit.
Komt u er niet uit met de overheidsinstantie, neem dan contact op met de Nationale ombudsman. Wij kijken graag samen met u hoe we u kunnen helpen!

Ik heb helemaal geen toegang tot MijnOverheid

  • bent u een professionele dienstverlener, zoals een bewindvoerder of curator, dan is het helaas nog niet mogelijk om zakelijk digitaal voor uw klanten op te treden.
  • bent u grensarbeider of niet-Nederlander die buiten Nederland woont en een band heeft met de Nederlandse overheid, dan kunt u geen DigiD krijgen en kunt u daardoor ook geen digitale berichten ontvangen.
Aan een oplossing voor deze groepen wordt nog gewerkt door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties/Logius. De ombudsman dringt erop aan dat dit nu snel wordt geregeld.

Ik heb een klacht over MijnOverheid en de Berichtenbox
Wij staan voor u klaar! Maar u moet wel eerst een klacht indienen bij de overheidsinstantie waar de klacht over gaat. Het klachtenformulier van MijnOverheid is lastig te vinden.

Als u dit al hebt gedaan, kunnen wij samen met u bekijken wat de Nationale ombudsman voor u kan betekenen. U leest er meer over op onze website.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X