Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Bijtelling voor fiets van de zaak onlogisch en onwenselijk

BOVAG pleit ervoor dat een volgend kabinet werk maakt van het afschaffen van de fiscale bijtelling op een door de werkgever beschikbaar gestelde fiets. Het fenomeen fietslease is in opkomst en steeds meer werkgevers en werknemers willen hun bijdrage leveren aan de bestrijding van file- en parkeerproblemen, maar worden ontmoedigd door grote fiscale onduidelijkheid.

Na afschaffing van de fiscaal aantrekkelijke bedrijfsfietsenregeling is de leaseconstructie een van de weinige mogelijkheden om aan werknemers een fiets beschikbaar te stellen. Vooral grote bedrijven blijken terughoudend, omdat er grote onduidelijkheid heerst - ook bij belastinginspecteurs - over hoe de tweewieler fiscaal te waarderen. In tegenstelling tot het privégebruik van een leaseauto bestaat er voor een fiets van de zaak geen forfaitregeling met een vast percentage van de catalogusprijs. Er moet worden bijgehouden hoeveel kilometers er privé worden gefietst, vermenigvuldigd met een zelf te berekenen kilometerprijs op basis van de waarde in het ‘economische verkeer’, oftewel de kosten per kilometer voor zaken als onderhoud, reparatie, stroom (in geval van een e-bike), afschrijving en verzekering. Controle op het aantal privékilometers is echter onmogelijk en het bijhouden van een kilometerregistratie ondoenlijk, evenals het bepalen van de waarde in het economische verkeer.
Bijtelling geheel afschaffen
In de Green Deal Fiets die in november 2012 werd ondertekend door minister Schultz van Infrastructuur en Milieu werd juist afgesproken dat bedrijven die fietsen naar het werk stimuleren - bijvoorbeeld middels leasecontracten - zouden worden ondersteund. Op fiscaal gebied komt daar weinig van terecht. Aangezien het gebruik van de fiets zowel privé als in het woon-werkverkeer een keur aan voordelen voor mens en maatschappij biedt, pleit BOVAG voor afschaffing van de bijtellingsregels voor een fiets van de zaak. Dat werkgevers een tweewieler beschikbaar stellen, moet in alle opzichten worden toegejuicht en mag niet gehinderd worden door onwerkbare fiscale barrières. Fietsen levert immers te allen tijde een positieve bijdrage voor de volksgezondheid, het milieu en de bereikbaarheid; een fiscaal onderscheid tussen privé en zakelijk gebruik is in dit geval volstrekt overbodig en zelfs onwenselijk. Het CBS berekende onlangs dat de gemiddelde afstand voor woon-werkverkeer 22,6 kilometer is en dat betekent dat vele Nederlanders die nu standaard met de auto naar het werk gaan, prima met een (elektrische) fiets of een snellere speed-pedelec deze reis kunnen maken. Als zij daardoor ook privé voor korte ritten vaker op die fiets stappen, is dat alleen maar pure winst.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X