Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


ABN Amro loost duizenden klanten

ABN Amro gaat zo’n 15.000 particuliere klanten van de bank wegsturen. Het gaat om klanten die permanent buiten Europa wonen, waaronder bijvoorbeeld Nederlandse pensionado's. De groep, verdeeld over ongeveer 100 landen, maakt zo'n 10% uit van alle buitenlandse, particuliere klanten van ABN Amro. Vanaf eind november krijgen deze klanten een brief met het verzoek hun bankzaken bij ABN Amro te beëindigen, zo bevestigt de bank na vragen van deze krant.

Het is voor het eerst in lange tijd dat een in Nederland actieve bank in één klap afscheid neemt van zo veel particuliere klanten. Eerder kondigden Deutsche Bank, RBS en Van Lanschot wel al aan zakelijke klanten de deur uit te gaan zetten.

'Deze groep past niet in ons risicoprofiel'
Robin de Jongh, bij de bank verantwoordelijk voor het dossier, zegt dat er twee redenen zijn voor het besluit. Ten eerste past dat volgens hem in de strategie van ABN Amro om op het vlak van consumentenbankieren vooral een Nederlandse en Europese bank te willen zijn.

Daarnaast speelt toegenomen wet- en regelgeving een rol. 'Het wordt steeds complexer en kost steeds meer energie om aan alle regels te voldoen. Dat betekent dat deze groep klanten voor ons steeds meer risico met zich meebrengt en extra kosten. Dat past niet in onze strategie, aangezien wij juist een bank met een gematigd risicoprofiel willen zijn.' De bank lijdt volgens De Jongh geen verlies op de groep. 'Ik denk dat het een marginaal winstgevende activiteit is.'

De klanten die ABN Amro kwijt wil -- expats uitgezonderd -- krijgen zes maanden de tijd om een alternatief te zoeken. Ongeveer een kwart van hen is Nederlands, sommigen zijn decennia lang klant geweest. Wat er gebeurt met klanten die weigeren verschilt per klant. De Jongh: 'Ik kan daar in zijn algemeenheid niets over zeggen. Wij zullen steeds proberen in overleg en contact te blijven met de klant en we vertrouwen erop dat we er samen uit zullen komen.' Hij erkent dat dat in sommige gevallen niet mogelijk zal zijn. 'Klanten met een hypotheek mogen we niet eenzijdig opzeggen.'

Hoewel de betreffende klanten vanaf eind deze maand een brief krijgen waarin ABN Amro de plannen bekendmaakt, is een enkele klant al door zijn of haar accountmanager op de hoogte gesteld. In het geval van bijvoorbeeld Leo Bossaers, al vijftien jaar woonachtig op de Filipijnen en al meer dan 30 jaar klant, viel die mededeling koud op zijn dak tijdens een mailwisseling over een andere kwestie.

Vrees voor hogere kosten
Na een zeer summiere uitleg over de aanstaande veranderingen schrijft zijn accountmanager: 'U zult over een aantal maanden hiervan schriftelijk op de hoogte worden gesteld. Het komt erop neer dat u uw rekeningen bij ons zult moeten sluiten. Geen goed nieuws derhalve, maar het moet toch gebracht worden. Wanneer dit proces exact gestart wordt, is op dit moment nog niet bekend.'

Bossaers, die op zijn rekening bij ABN Amro 'kleine pensioenbijdragen van vier verschillende pensioenverzekeringen' ontvangt, is 'erg ontdaan', laat hij per mail weten. Hij vreest in de nieuwe situatie met dusdanige kosten opgescheept te worden, dat er van zijn pensioen niet veel meer overblijft. 'Ik begrijp met de beste wil ter wereld niet hoe men zijn klanten op die manier kan lozen.'

Niet uniek
ABN Amro is bepaald niet de eerste bank in Nederland die een groep klanten vraagt te vertrekken, al gaat dit zelden om particulieren. Momenteel zijn zowel het Britse RBS als de chique bank Van Lanschot bezig om zakelijke klanten in Nederland af te stoten. RBS trekt zich grotendeels terug uit Nederland, terwijl Van Lanschot zich wil concentreren op rijke particulieren.

Beide ingrepen hebben voor onvrede gezorgd onder de klanten van de banken. De valt echter in het niet met de ophef die Deutsche Bank enkele jaren geleden veroorzaakte, toen de bank 18.000 Nederlandse mkb'ers per brief een half jaar de tijd gaf om een andere bank te zoeken.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X