Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Duiding begrip belastingjaar in belastingverdrag NL - UAE

Belanghebbende is werkzaam voor en heeft een belang in een internationaal advocatenkantoor (met als rechtsvorm een LLP) die een vaste inrichting heeft in de Verenigde Arabische Emiraten. Het geschil spitst zich toe op de vraag of het Verdrag - VAE/NL - toepassing kan vinden op de winst van het boekjaar 1 mei 2010 tot en met 30 april 2011, gelet op de in het Verdrag opgenomen inwerkingtredingsbepaling. Hierbij gaat het om duiding van het begrip 'belastingjaar' in artikel 28 van het Verdrag. Evenals de rechtbank is het Hof van oordeel dat de bepalingen van het Verdrag op de winst (van de vi) van toepassing zijn. Het gelijk is aan belanghebbende.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X