Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Weer ophef over riante vertrekregeling fiscus

Een ‘groot aantal’ medewerkers die al bij de Belastingdienst wilden vertrekken, is aangespoord eerder ontslag aan te vragen. Dat zou hen een hogere vertrekregeling opleveren. Dat constateert de Algemene Rekenkamer. De Belastingdienst was daardoor meer geld kwijt aan de toch al uit de hand gelopen vertrekregeling, die de fiscus honderden miljoen euro’s heeft gekost. Volgens CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt wekt de Rekenkamer de suggestie dat medewerkers de datum van hun verslag aanpasten om voor een hogere vergoeding in aanmerking te komen.

Valsheid in geschrifte
,,Formeel zijn ambtenaren dus aangemoedigd valsheid in geschrifte te plegen en zo tienduizenden euro's extra te krijgen”, concludeert hij. Daardoor zouden zij ‘tienduizenden euro’s’ extra hebben opgestreken.

Minister Dijsselbloem spreekt echter stellig tegen dat ontslagaanvragen een datum zouden hebben gekregen die al in het verleden lag, wat strafbaar is. Hij neemt ‘afstand van de sfeer daar er iets onoorbaars is gebeurd’. Volgens Dijsselbloem ging het niet om aanvragen die te laat waren ingediend, maar die juist te vroeg waren gekomen. Wie weg wilde met een regeling, moest binnen drie maanden vertrekken. Desondanks heeft hij de Kamer beloofd in een brief nog eens uit de doeken te doen wat er precies is gebeurd.

De Algemene Rekenkamer stelt in een reactie dat de gewraakte passage ‘heel bewust is opgenomen’. ,,Wij vermelden zaken die ons opvallen. Vervolgens is het aan de Kamer om daar wat mee te doen”, stelt een woordvoerder desgevraagd. ,,Het is nu niet aan ons om nadere details te geven.”

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X