Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Nederland tekent verdrag tegen belastingontwijking

Minister Dijsselbloem van Financiën heeft woensdag in Parijs een multilateraal verdrag getekend tegen internationale belastingontwijking. Dit verdrag – dat door in totaal bijna 70 landen is getekend – is een van de uitkomsten van het zogeheten BEPS-project tegen belastingontwijking. Dit project is gestart door de OESO/G20, maar hier hebben ook veel (ontwikkelings)landen aan deelgenomen die geen lid zijn van de OESO.

In het BEPS-project zijn aanpassingen voorgesteld voor nationale wetgeving en voor belastingverdragen. Veel voorstellen voor nationale wetgeving zijn door de Europese Unie overgenomen in de zogenaamde Anti Tax Avoidance Directive (ATAD). De aanpassingen voor belastingverdragen zijn opgenomen in het verdrag dat vandaag door bijna 70 landen wereldwijd is ondertekend. Met dit verdrag – ook wel aangeduid als het multinationale instrument (MLI) - kunnen maatregelen tegen belastingontwijking in één keer worden opgenomen in veel belastingverdragen. Hierdoor hoeven landen niet voor elk belastingverdrag afzonderlijk te onderhandelen. Dat scheelt tijd.
Nederland heeft meer dan 80 belastingverdragen gesloten met andere landen. Met de komst van het multinationale instrument worden naar verwachting in een keer meer dan 40 Nederlandse belastingverdragen aangepast waarvoor anders bilaterale onderhandelingen nodig zouden zijn geweest. Dat aantal neemt verder toe als straks meer Nederlandse verdragspartners meedoen met het MLI.

Belastingverdragen zijn bedoeld om dubbele belasting te voorkomen voor burgers en bedrijven. Het komt echter voor dat belastingverdragen worden gebruikt om op kunstmatige wijze belasting te ontwijken. Het multinationale instrument is bedoeld om dat te voorkomen. Ook bevat het instrument maatregelen om conflicten over de uitleg van belastingverdragen sneller op te lossen.

Voordat het verdrag doorwerkt in de belastingverdragen die Nederland heeft gesloten moet het parlement hier nog mee instemmen. Ook moeten de landen waarmee Nederland een belastingverdrag heeft gesloten instemmen met de aanpassingen van dat belastingverdrag via het vandaag ondertekende multilaterale instrument. Als zowel Nederland als de andere landen instemmen kan het multilaterale instrument snel doorwerken in Nederlandse belastingverdragen.

Bron

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X