Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Tweede Kamer wil toch papieren correspondentie Belastingdienst

De Tweede Kamer nam op 24 januari 2017 een motie aan waarin de regering wordt verzocht correspondentie van de Belastingdienst zowel digitaal als op papier te verzenden zonder dat de gewenningsperiode van twee jaar aanvangt.

Voor navorderingsaanslagen, beslissingen op bezwaar, reacties op verzoeken voor een voorlopige aanslag en teruggaven bij middeling gaat volgens de achttiende halfjaarsrapportage een gewenningsperiode van twee jaar lopen. Na twee jaar zullen deze berichten enkel nog digitaal worden verzonden. De Kamer vindt het van groot belang om tijdig kennis te nemen van dergelijke belastingbrieven omdat zij een bezwaartermijn van zes weken kennen en daarna definitief vaststaan. Voor de rechtsbescherming is het van groot belang dat belastingplichtigen op een eenvoudige en passende wijze kennis kunnen nemen van deze correspondentie.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X