Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Nederland en Oezbekistan tekenen wijzigingsprotocol bij belastingverdrag

Nederland heeft op 6 februari 2017 een wijzigingsprotocol met anti-misbruikbepaling bij het belastingverdrag tussen Oezbekistan en Nederland uit 2001 ondertekend. Dit past binnen het kabinetsbeleid om anti-misbruikbepalingen op te nemen in belastingverdragen met 23 ontwikkelingslanden.

De anti-misbruikbepaling voorkomt dat de voordelen van het verdrag enkel worden gebruikt om belastingheffing te ontwijken. Bij dergelijk oneigenlijk gebruik of misbruik vervalt de mogelijkheid een beroep te doen op de voordelen van het belastingverdrag. Daarnaast is met het wijzigingsprotocol gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een aantal verdragsbepalingen te moderniseren, waaronder de bepalingen inzake informatie-uitwisseling en bijstand bij invordering.

Nederland wil een voortrekkersrol spelen in de aanpak van belastingontwijking. De heronderhandelingen van belastingverdragen met 23 ontwikkelingslanden is een duidelijk voorbeeld van de initiatieven die Nederland hiertoe neemt.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X