Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Nog meer uitgaven bij Belastingdienst buiten reguliere kanalen om

Bij de Belastingdienst is dit jaar nog aan 5 projecten geld gecommitteerd zonder dat daarbij de juiste procedures zijn gevolgd. Het gaat in totaal om een bedrag van €34 mln, zo schrijft staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën) aan de Tweede Kamer. Eerder deze maand moest hij al erkennen dat er eind vorig jaar buiten hem om een bedrag van €500 mln was gecommitteerd aan een omstreden vertrekregeling. Daarbij kregen ook pensioengerechtigden nog een premie mee van maximaal twee jaarsalarissen.

Dienst in beroep tegen belastingaanslag
De regeling werd door de inspecteur zelfs aangemerkt als een verkapte regeling voor vroegpensioen, waarop een boete staat van 52%. Dat leidt tot extra uitgaven van €170-200 mln en een overschrijding van het budget met €70 mln

Opvallend is dat Wiebes nu aankondigt dat de Belastingdienst tegen die aanslag in beroep gaat. Dat is het gevolg van het feit dat de Rechtbank Zeeland-West-Brabant twijfel heeft gezaaid over de rechtmatigheid van zo'n boete in een ander geval. Het doel van de Belastingdienst om tegen zijn eigen inspecteur in beroep te gaan 'is uitsluitend om hiermee aan te sluiten bij de aankomende jurisprudentie, in welke richting deze ook uitvalt', zegt Wiebes.

Nieuw bewijs voor informele cultuur
Dat er ook dit jaar weer geld is uitgegeven aan projecten zonder dat hij daarvan formeel op de hoogte was, is volgens de staatssecretaris 'opnieuw een bevestiging van de informele cultuur en autonomie binnen de Belastingdienst, waartegen ik inmiddels maatregelen heb genomen'. De VVD-bewindsman maakte vanwege de ontsporingen een einde aan de semi-autonome status van de dienst, die sinds februari zelfs zijn eigen raad van bestuur had.

In de gevallen die nu aan het licht zijn gekomen, waarin geld buiten de reguliere kanalen werd toegezegd, ging het om een aantal innovatieve projecten waarmee de Belastingdienst zichzelf wil vernieuwen. Eén daarvan is de 'broedkamer' in Utrecht, waar onder andere nieuwe methoden worden ontwikkeld voor opsporing en inning van belastinggeld.

Overleg met de Kamer
Wiebes overlegt woensdag verder met de Kamer over de wijze waarop hij de dienst weer in het gareel hoopt te krijgen. Uit de brief aan de Kamer blijkt dat de populariteit van de vertrekregeling leidt tot budgettaire en organisatorische knelpunten die ook de continuïteit van de dienst bedreigen, een grote zorg van de Kamer.

De tegenvaller van €70 mln als gevolg van de extra heffing van de Belastingdienst komt bovenop een structurele bezuinigingstaakstelling van €50 mln vanaf volgend jaar. 'Ik ben mij ervan bewust dat deze budgettaire opgave het vraagstuk van continuïteit potentieel groter kan maken', schrijft Wiebes. Het vergt volgens hem komende voorjaar 'nadere keuzes'.

Van steekproef- naar risicogericht
De reorganisatie van de Belastingdienst werd door Wiebes in de zomer van 2015 in gang gezet met een 'Investeringsagenda' waarmee een omslag moet worden gemaakt van steekproefgericht naar risicogericht werken. Er zouden in 6 jaar netto 3500 mensen vertrekken. Bij de dienst werken nog 30.000 mensen.

Het aantal vertrekkers wordt volgens Wiebes niet hoger dan beoogd, maar er gaan veel meer hoger opgeleide medewerkers weg dan beoogd. Ook werd de regeling opengesteld voor personeel van de Douane en de FIOD. Die vallen helemaal niet onder de reorganisatie. Maar ook daar leidt het vertrek van 300 à 400 medewerkers straks tot knelpunten.

Ook al mogen ze daar één op één worden vervangen, het duurt weer een tijdje voordat nieuwe medewerkers hun ervaring kunnen evenaren en de processen net zo beheersen. Verder voorziet Wiebes 'tijdelijke frictie' bij de processen toezicht, inning en bezwaar waar ongeveer 10% van de ervaren medewerkers vertrekken.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X