Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Aanpassing belastingverdragen via multilateraal instrument

De Staatssecretaris van Financiën informeert de Tweede Kamer over de ontwikkeling van een multilateraal instrument (MLI). Hiermee kunnen op efficiënte wijze belastingverdragen worden aangepast aan de nieuwe verdragsgerelateerde OESO-standaarden om belastingontwijking te voorkomen.

De MLI is volgens de staatssecretaris efficiënt en flexibel. Staten kunnen ervoor kiezen belastingverdragen niet via de MLI aan te passen. Alleen als beide verdragspartners dezelfde concrete aanpassing via de MLI accepteren, wijzigt deze de werking van het betreffende belastingverdrag. De MLI bevat verdragsgerelateerde maatregelen die al op 5 oktober 2015 zijn gepubliceerd in de BEPS-actiepunten (V-N 2015/56.4). Het kabinet rekent de uitkomsten van de actiepunten 6 (verdragsmisbruik) en 7 (vaste inrichtingen) tot het Nederlandse verdragsbeleid. Nederland voldoet al aan de minimum standard voor geschilbeslechting (actiepunt 14). Er bestaat het voornemen om zoveel mogelijk verdragen onder de werking ervan te brengen.

De MLI wordt waarschijnlijk in de eerste helft van 2017 ondertekend. Daarna volgt een goedkeuringswet.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X