Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


AOW-leeftijd omhoog door hogere levensverwachting

Per 2022 gaat de AOW-leeftijd omhoog van 67 jaar naar 67 jaar en 3 maanden. Dat geldt voor iedereen die na 1954 geboren is. Dat bevestigt het ministerie van Sociale Zaken na berichtgeving van de Volkskrant. De verhoging volgt na een nieuwe raming van de levensverwachting door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Momenteel wordt de AOW-leeftijd al in stapjes verhoogd van 65 naar 67 jaar. Vanaf het moment dat de AOW-leeftijd 67 wordt in 2021, stijgt de AOW-leeftijd mee met de levensverwachting. Dit is wettelijk zo vastgelegd. Uitgangspunt is dat een Nederlander gemiddeld achttien jaar AOW ontvangt.

Aangezien de levensverwachting stijgt, zal de AOW-leeftijd al vanaf 2022 verder gaan stijgen richting 68. Omdat het kabinet dit volgens de wet vijf jaar voor de inwerkingtreding bekend moet maken, meldt het ministerie dit op maandag.

Overbrugging
Mensen met een laag inkomen die al deelnemen aan een vut- of prepensioenregeling, kunnen onder bepaalde voorwaarden een overbruggingsuitkering ontvangen. Daarmee komt de overheid mensen tegemoet die zich niet hebben kunnen voorbereiden op de verdere verhoging van de AOW-leeftijd.

De ontvangers van deze uitkering mogen niet meer dan twee keer het wettelijk bruto minimumloon van een alleenstaande (3.074,40 euro) ontvangen. Voor paren geldt een maximum van drie keer het wettelijk bruto minimumloon (4.611,60 euro). Ook gelden er vermogensgrenzen van 24.437 euro voor alleenstaanden en 48.874 euro voor paren. Hierbij zijn het pensioen en een eigen woning buiten beschouwing gelaten.

Werkloosheid
Vakbond FNV waarschuwt dat de verdere verhoging van de AOW-leeftijd leidt tot een grotere groep oudere werklozen. "Wij zien nu al genoeg mensen die op hun knieën naar de eindstreep moeten. Mensen kunnen niet opeens langer doorwerken omdat CBS-cijfers dat zeggen", reageert Han Busker van FNV. Hij noemt de verhoging "ridicuul". FNV zegt ervan uit te gaan dat het volgende kabinet de wet zal aanpassen. Volgens de bond pakt de huidige wetgeving vooral slecht uit voor groepen met een lagere dan gemiddelde levensverwachting.

Pas op de plaats
"Het tempo waarin de AOW-leeftijd nu stijgt, dat kan echt niet. Het is tijd voor een pas op de plaats", zegt voorzitter Maurice Limmen van het CNV maandag in een reactie. Limmen begrijpt dat er een koppeling is tussen de levensverwachting en de AOW-leeftijd. "Maar het tempo van die verhoging van de AOW-leeftijd ligt inmiddels veel hoger dan eerst met ons is afgesproken, en hoger dan wat wij verantwoord vonden voor mensen om zich er goed op voor te kunnen bereiden", aldus Limmen. "Bovendien zou er veel meer gebeuren om mensen gezond tot aan de verhoogde AOW-leeftijd te kunnen laten doorwerken. Daar is helaas weinig van terecht gekomen."

Het Centraal Planbureau (CPB) heeft eerder berekend dat het weer verlagen van de AOW-leeftijd naar 65 jaar zo'n 12 miljard euro per jaar extra zou kosten. Als de pensioenleeftijd op 67 jaar zou blijven steken, dan kost dit jaarlijks 8 miljard euro.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X