Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Schenkingen uitgevoerd vóór 2010? Onderneem actie!

Per 1 januari 2017 kunt u weer 100.000 euro belastingvrij schenken voor de eigen woning van de verkrijger. Als er eerder gebruik is gemaakt van verhoogde vrijstellingen, vindt de verruimde vrijstelling die geldt vanaf 1 januari 2017 maar beperkte toepassing. Maar vooral wanneer u vóór 2010 gebruik hebt gemaakt van de eenmalig verhoogde vrijstelling, is oplettendheid geboden!

Wat betekent dit voor u?

Als u vóór 2010 gebruik hebt gemaakt van de eenmalig verhoogde vrijstelling en in de tussenliggende periode geen belaste schenkingen hebt gedaan, moet u dit jaar nog de vrijgestelde ‘inhaalschenking’ voor de eigen woning van 27.570 euro benutten om optimaal van de heringevoerde vrijstelling gebruik te maken. Alleen in dat geval kunt u namelijk tot 46.984 euro gebruik maken van de structureel verruimde vrijstelling eigen woning in 2017. Zonder een inhaalschenking bedraagt vanaf 2017 het restant van de te benutten vrijstelling slechts 27.567 euro en loopt u onnodig vrijstellingen mis.
Vrijstelling in andere jaren
Hebt u in 2015 of 2016 gebruik gemaakt van de verhoogde vrijstelling eigen woning voor een schenking, dan kunt deze schenking alleen nog in 2017 of in 2018 belastingvrij aanvullen tot 100.000 euro. De vrijgestelde aanvulling bedraagt voor 2017 of 2018 dan maximaal 100.000 euro verminderd met het vrijstellingsbedrag dat in het jaar van de aanvulling (2017 of 2018) geldt. Voor 2017 zou de vrijstelde aanvulling 46.984 euro zijn. Dit is ongeacht of u de verhoogde vrijstelling eigen woning in 2015 of 2016 volledig hebt benut.

Als uw kind tussen 2010 en 2015 al beroep gedaan heeft op de verhoogde vrijstelling eigen woning, dan staat deze verruiming niet meer voor hem of haar open. Dit geldt ook als uw kind de vrijstelling destijds niet (volledig) heeft benut.

Tijdelijke maatregel wordt structureel
Van 1 oktober 2013 tot en met 31 december 2014 maakte een tijdelijke maatregel het al mogelijk om tot 100.000 euro belastingvrij te schenken voor de eigen woning van de verkrijger. Op Prinsjesdag 2015 kondigde het kabinet al aan dat per 1 januari 2017 deze verhoging van de vrijstelling opnieuw – maar dan structureel – wordt ingevoerd. Ook dan geldt als voorwaarde dat de verkrijger de schenking voor de eigen woning zal aanwenden. Slechts een deel van de schenking (voor kinderen 25.449 euro en voor overige ontvangers 2.122 euro) mag de verkrijger besteden aan andere doeleinden dan de eigen woning.

Tussen de schenker en de verkrijger is geen familierelatie noodzakelijk. Wel moet de verkrijger (of zijn of haar partner) tussen de 18 en de 40 jaar zijn en geldt de vrijstelling maar eenmalig in de relatie tussen schenker en ontvanger. De schenking mag de verkrijger ook aanwenden voor aflossing van een oude restschuld van vóór 29 oktober 2012. Daarnaast kan de eigen woning ook buiten Nederland zijn gelegen.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X