Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Ook werkgevers keren zich tegen afschaffing scholingsaftrek

Werkgeversorganisatie VNO-NCW vindt het geen goed idee van het kabinet om de scholingsaftrek af te schaffen. VNO-NCW schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat het voor werknemers steeds relevanter wordt om zich voortdurend te ontwikkelen, waarbij scholing een belangrijk onderdeel vormt.

Het afschaffen van de scholingsaftrek en het lagere overheidsbudget voor scholing zijn in de ogen van de werkgevers dan ook "beleid in de verkeerde richting".

De werkgeversorganisatie noemt de maatregel onverstandig en zet vraagtekens bij de onderbouwing van het kabinet. Het is onverstandig omdat nu een regeling wordt afgeschaft die pas later wordt vervangen door een nieuwe regeling, schrijft de werkgeversorganisatie.

Daarbij is het volgens VNO-NCW de vraag of de effectiviteit van de bestaande regeling zo laag is als het kabinet aangeeft. In een onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB) over de scholingsaftrek, waar het kabinet veelvuldig naar verwijst, staat onder andere dat de maatregel "als geheel effectief is".

Bussemaker
Met de scholingsaftrek kunnen werknemers gebruikmaken van een belastingvoordeel als zij voor hun werk een opleiding volgen.

Minister Jet Bussemaker (Onderwijs) heeft gezegd dat vooral lage inkomens moeten blijven profiteren van de opleidingssubsidie van het Rijk. Het geld komt nu vooral terecht bij mensen die het eigenlijk niet nodig hebben, aldus de bewindsvrouw. Volgens het CPB-onderzoek maken vooral hoogopgeleiden gebruik van de regeling. De afschaffing levert de schatkist een besparing van ruim 100 miljoen euro op.

Werknemers
Ook werknemers roeren zich in de discussie. Maurice Limmen, voorzitter van vakcentrale CNV, wil dat de voorgenomen bezuiniging wordt teruggedraaid, zei hij vorige week tegen NU.nl. "Dat is het meest verkeerde signaal op dit moment", zegt Limmen. "Met digitalisering en robotisering is scholing voor de ontwikkeling van werknemers altijd een deel van het antwoord en belangrijker dan ooit. Die bezuiniging is een slecht idee."

In de Tweede Kamer kunnen werkgevers en werknemers op dit punt in ieder geval op steun rekenen van D66. De partij wil best kijken of de maatregel effectiever kan worden ingezet, maar Tweede Kamerlid Steven van Weyenberg noemt het bizar dat er zwaar wordt bezuinigd als er juist meer moet worden geïnvesteerd in scholing.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X