Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


NL gaat met 76 landen informatie uitwisselen

Nederland gaat vanaf 2017 financiële gegevens uitwisselen onder de door de OESO ontwikkelde Common Reporting Standard (CRS) en onder de Europese Richtlijn 2014/107/EU. In totaal gaat Nederland met 48 landen financiële informatie over Nederland uitwisselen en met 28 landen financiële informatie over de BES-eilanden.

Dit staat in een nieuw besluit inzake de CRS. Het besluit bevat een lijst van rechtsgebieden waarmee Nederland een overeenkomst heeft op grond waarvan dat rechtsgebied informatie bij de heffing van belastingen zal verstrekken. Daarnaast benoemt dit besluit de landen waarvoor de doorkijkverplichting geldt.

Doorkijkverplichting
Financiële instellingen moeten vanaf 1 januari 2016 niet alleen van rekeninghouders uit CRS-landen vaststellen of zij een te rapporteren persoon zijn, maar ook van UBO’s uit een rechtsgebied dat de Multilaterale Competent Authority Agreement (MCAA) CRS heeft getekend op uiterlijk 30 september 2016 of waarmee naar grote waarschijnlijkheid in 2017 een MCAA CRS tot stand zal komen (doorkijkverplichting). Op deze manier krijgen de desbetreffende landen toch informatie over die UBO’s, ook al doet het land waar de beleggingsentiteit is gevestigd nog niet mee aan de CRS. De landen waarbij de doorkijkverplichting geldt, zijn opgenomen in de lijsten 3 en 4 van het besluit.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X