Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Drie alternatieven voor box 3-heffing

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft in een Kamerbrief drie alternatieven voor de box 3-heffing gepresenteerd. De berekening van de belasting in box 3 van de inkomstenbelasting wijzigt echter al per 2017.

In zijn Kamerbrief geeft staatssecretaris Wiebes drie alternatieven aan (de varianten A tot en met C) voor de box 3-heffing van de inkomstenbelasting.

De eerste twee varianten (A en B) zijn ontstaan vanuit een gemengd systeem voor de combinatie van bank- en spaartegoeden, effecten en andere vermogensbestanddelen die vallen onder de box 3-heffing.

Variant A gaat in de basis over een vermogensaanwasbelasting op alle vermogensbestanddelen, waaronder bank- en spaartegoeden. Variant B omvat dezelfde eigendommen als variant A, maar is in de basis een vermogenswinstbelasting.

Berekening box 3 per 2017
Variant C kan volgens staatssecretaris Wiebes sneller worden ingevoerd. Dit is een variant waarbij het rendement voor elke vermogenstitel over een belastingjaar (achteraf) forfaitair wordt vastgesteld. Alle varianten zullen ervoor zorgen dat de belastingheffing beter aansluit bij het werkelijke rendement dan de tussenstap uit 2017. Vanaf 2017 gelden de onderstaande drie schijven voor de box 3-heffing. Deze schijven met de bijbehorende percentages zijn in de tabel weergegeven.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X