Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Fiscale maatregelen en belastingtarieven op een rij

Inkomstenbelasting
 • Derde schijf – De bovengrens van de derde schijf van de loon- en inkomstenbelasting gaat omhoog naar 67.072 euro.
 • Algemene heffingskorting – De maximale algemene heffingskorting gaat per saldo met 12 euro omhoog naar 2.254 euro.
 • Arbeidskorting – De maximale arbeidskorting gaat per saldo 120 euro omhoog en wordt 3.223 euro. Het startpunt van de afbouw gaat omlaag naar 32.444 euro.
 • Ouderenkorting – De ouderenkorting gaat per saldo 105 euro omhoog naar 1.292 euro.
 • Bouwkavel – Een bouwkavel kwalificeert al als eigen woning wanneer concrete stappen zijn gezet voor de start van de bouwkundige werkzaamheden. Of als dat eerder is, zes maanden voor de start van de bouwkundige werkzaamheden.
 • Rentemiddeling hypothecaire lening – Eigenwoningbezitters kunnen profiteren van dalende hypotheekrente door bestaande hypothecaire leningen open te breken. Banken berekenen hiervoor boeterente en kunnen dit uitsmeren over meerdere jaren (rentemiddeling). De rentemiddeling is aftrekbaar.
 • Vruchtgebruik & eigenwoningschuld – Vruchtgebruikers krachtens erfrecht krijgen nu op wettelijke basis (en niet meer via een beleidsbesluit) recht op aftrek van rente en kosten van een eigenwoningschuld in de per 2013 gewijzigde eigenwoningregeling.
 • Vruchtgebruikschulden krachtens erfrecht – Niet alleen bezittingen waarop krachtens erfrecht een vruchtgebruik rust, maar voortaan ook daarmee verbonden schulden worden voor de volle waarde via box 3 belast bij de vruchtgebruiker.
 • Codificatie beleidsbesluit tijdklemmen – Voorwaarde voor (gedeeltelijke) vrijstelling van uitkering voor eigen woning uit (Brede Herwaarderings)kapitaalverzekering, spaarrekening of beleggingsrecht is dat ten minste 15 of 20 jaar jaarlijks premie is voldaan, deze voorwaarden zijn in bepaalde situaties niet van toepassing.
 • Monumentenpanden – Uitgaven voor rijksmonumentenpanden zullen niet meer fiscaal aftrekbaar zijn als persoonsgebonden aftrekposten. In 2019 wordt het budget (32 miljoen euro per jaar) ingezet binnen een herijkt financieringsstelsel voor monumentenzorg, in 2017 en in 2018 is er een overgangsregeling.
 • Scholingsuitgaven – De persoonsgebonden aftrekpost voor scholingsuitgaven vervalt. Van de opbrengst van deze maatregel zal een gerichte uitgavenregeling in de vorm van scholingsvouchers worden ingezet voor mensen die uit zich zelf minder geneigd zijn scholing te volgen, maar waarvan het maatschappelijk belang groot is. Ingangsdatum 1 januari 2018.
 • Box 2 & vrijgestelde beleggingsinstellingen – In box 2 moet worden afgerekend over de positieve aanmerkelijkbelangclaim als een lichaam waarin de belastingplichtige een aanmerkelijk belang heeft de status van vrijgestelde beleggingsinstelling of (buitenlandse) laagbelaste beleggingsinstelling verkrijgt. Inwerkingtreding voor alle nieuwe aanvragen 20 september 2016 om 15:15 uur.
 • Box 3 & vrijgestelde beleggingsinstellingen – Vermogen in box 3 dat tijdelijk wordt ondergebracht in een vrijgestelde beleggingsinstelling of (buitenlandse) laagbelaste beleggingsinstelling waarin de belastingplichtige een aanmerkelijk belang heeft, blijft belast in box 3 als dit vermogen binnen achttien maanden weer terugkomt naar box 3. Tegenbewijs is mogelijk. Ook komt er een actieve meldingsplicht voor de belastingplichtige.
 • Box 3 & vrijgestelde beleggingsinstellingen – Het forfaitaire rendement uit een vrijgestelde beleggingsinstelling of (buitenlandse) laagbelaste beleggingsinstelling wordt gekoppeld aan het voor dat jaar geldende percentage van de hoogste schijf in box 3.
 • Afgezonderd particulier vermogen – De reikwijdte van de toerekeningsstop APV (om dubbele belastingheffing te voorkomen) wordt beperkt en geldt nog alleen voor zover een APV een reële actieve onderneming drijft. Voor de hierdoor mogelijk ontstane dubbele belastingheffing worden aanvullende maatregelen getroffen.
 • Box 2 & afgezonderd particulier vermogen – Bij APV’s met daarin een aanmerkelijk belang herleeft de historische verkrijgingsprijs met terugwerkende kracht voor alle aanmerkelijkbelangpakketten aanwezig in een APV waarop tot 20 september 2016 om 15:15 uur de toerekeningsstop van toepassing was. Voor de hierdoor mogelijk ontstane dubbele belastingheffing zijn maatregelen getroffen.
 • Bedrijfsopvolging – De verruiming van de reikwijdte van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) en doorschuifregelingen in de aanmerkelijkbelangregeling bij indirecte aandelenbelangen van minder dan 5% worden teruggedraaid. De verruiming was ontstaan door een arrest van de Hoge Raad.
 • Heffingen beloningen bestuurders en commissarissen – Buitenlandse bestuurders en commissarissen van in Nederland gevestigde vennootschappen worden geacht hun winst uit onderneming geheel te hebben vervuld met behulp van een vaste inrichting in Nederland. Het loon en resultaat uit overige werkzaamheden ontvangen door buitenlandse bestuurders en commissarissen worden geacht volledig in Nederland te zijn vervuld.
 • Box 3 buitenlands belastingplichtigen – Het heffingsvrij vermogen in box 3 wordt tevens verleend aan buitenlands belastingplichtigen.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X