Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Buitenland wil Nederlandse inkomstenverklaring gebruiken

Staatssecretaris Wiebes laat in zijn antwoord op Kamervragen weten dat hij niet verwacht dat buitenlandse belastingdiensten zullen weigeren de Nederlandse inkomstenverklaring te ondertekenen. Wel is contact opgenomen met de Spaanse en Litouwse fiscus om het een en ander te verduidelijken.

De zogeheten kwalificerende buitenlands belastingplichtige kan meer aan persoonsgebonden aftrek toepassen dan een gewone buitenlandse belastingplichtige. Een voorwaarde voor het verkrijgen van deze status is dat de belastingplichtige beschikt over een inkomensverklaring van de belastingautoriteit van zijn woonstaat.

Volgens een Tweede Kamerlid zouden enkele buitenlandse belastingdiensten, waaronder in Spanje en Litouwen, de inkomensverklaring niet willen ondertekenen en alleen hun eigen formulier willen gebruiken. De staatssecretaris is hier echter niet bekend mee. Om de bedoeling van de inkomensverklaring en de rol van de buitenlandse belastingdienst bij de ondertekening van de inkomensverklaring te verduidelijken, is contact opgenomen met de belastingdiensten van Spanje en Litouwen. Met de vertaling van de inkomensverklaring in andere Europese talen verwacht Wiebes dat de ondertekening door buitenlandse belastingdiensten eenvoudiger zal verlopen.

DigiD vanuit buitenland aanvragen
Ook onderzoekt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nu veilige alternatieven voor de aanvraag voor een DigiD vanuit het buitenland via grensgemeenten, de balie op Schiphol en ambassades in het buitenland. Naar verwachting wordt het onderzoek deze zomer afgerond. Nu bestaat al een alternatief inlogmiddel voor het doen van aangifte inkomstenbelasting door buitenlandse belastingplichtigen (de zogeheten C-aangifte). Dit is een combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord die mensen kunnen aanvragen bij de Belastingdienst. Zij kunnen daarmee aangifte doen via de online aangiftevoorziening. Gebruik van de vooraf ingevulde aangifte is nog niet mogelijk. Dat kan pas als DigiD in het buitenland breder beschikbaar is.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X