Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Overeenkomst met Duitsland over de toepassing van de compensatieregeling voor grensarbeiders

Duitse sociale premies tellen voor grensarbeiders die in Duitsland werken niet mee bij de berekening van de vermindering die zij kunnen krijgen op grond van de compensatieregeling. De Duitse sociale premies zijn niet vergelijkbaar met de Nederlandse premie volksverzekeringen.

Hierover is op 26 mei 2016 tussen Duitsland en Nederland een overeenkomst gesloten. Het Belastingverdrag Nederland-Duitsland van 2012 bevat een compensatieregeling voor de grensarbeider die inwoner is van Nederland en loon verkrijgt uit Duitsland dat op basis van het Verdrag in Duitsland mag worden belast. Doel van deze compensatieregeling is dat de grensarbeider zijn eventuele aftrekposten in Nederland (bijvoorbeeld hypotheekrente voor de eigen woning, persoonsgebonden aftrekposten) kan vergelden. De compensatieregeling vindt toepassing met ingang van belastingjaar 2016.

Dat bij de berekening van de compensatie de Duitse sociale premies niet meetellen, is in lijn met de toepassing van de compensatieregeling voor de grensarbeiders die in België werken (als onderdeel van het Nederlands-Belgische belastingverdrag van 2001).

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X