Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Vertrekregeling Belastingdienst misschien beperken

Staatssecretaris Wiebes wil kijken of de vertrekregeling bij de Belastingdienst beperkt kan worden. Er blijken zoveel medewerkers van die regeling gebruik te willen maken dat er duizenden meer zouden vertrekken dan gewenst is. Het is dan de vraag of de Belastingdienst goed kan blijven functioneren.

"Als hierdoor gaten vallen in het personeelsbestand hebben we een probleem", zegt Wiebes. "En cruciale kennis mag ook niet en masse de organisatie verlaten." Ook kan de werkdruk oplopen voor de 'achterblijvers'.

75.000 euro bruto
Voor de vertrekregeling is de komende jaren 300 miljoen euro gereserveerd. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van het aantal dienstjaren en het loon. Maximaal krijgt een vertrekkende werknemer 75.000 euro bruto, of een jaarsalaris als dat hoger is. De vertrekkers hebben geen recht op een WW-uitkering omdat ze zelf ontslag nemen.

De vakbonden vinden dat de regeling moet blijven zoals hij nu is, ook al kost dat meer geld omdat er meer mensen dan gedacht gebruik van maken.

Volgend kabinet
Politiek verslaggever Xander van der Wulp: "De Belastingdienst is met een grote reorganisatie bezig. Nu vindt een strijd plaats tussen de vakbonden en de top van de Belastingdienst. De vakbonden verdedigen de vertrekregeling en andere werknemersbelangen. De 'politiek' wil de Belastingdienst, binnen het budget, zo snel mogelijk reorganiseren. Want anders erft een volgend kabinet deze problemen en is dan meteen beperkt in het nemen van belastingmaatregelen."

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X