Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


VAR regime wordt per 1 mei 2016 afgeschaft

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) aangenomen. Dit betekent dat de wet DBA in werking treedt per 1 mei 2016 en dat daarmee per die datum de Verklaring Arbeidsrelatie (‘VAR’) vervalt.


Tijdens de stemming zijn geen aanvullende wijzigingen aan de orde geweest. Dit betekent dat de wet doorgang vindt met inachtneming van de wijzigingen die de staatssecretaris tijdens de behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer als tegemoetkoming heeft voorgesteld (zie hiervoor ons bericht van 27 januari 2016). Naast uitstel van inwerkingtreding tot 1 mei 2016, zijn de belangrijkste toezeggingen van de staatssecretaris: de overgangsperiode zal een jaar lang gelden (van 1 mei 2016 tot 1 mei 2017) en de toezegging dat de fictieve dienstbetrekking voor commissarissen zal worden afgeschaft.

Wat betekent dit voor u als werkgever?
Per 1 mei 2016 wordt het systeem van de (model)overeenkomsten definitief ingevoerd. Als u op dit moment werkt met zelfstandigen die beschikken over een VAR, dan dient u vanaf 1 mei rekening te houden met mogelijke wijzigingen in uw (salaris)administratie. Tot en met 30 april 2017 geldt een overgangsperiode, waarin de Belastingdienst volgens de toezegging van de staatssecretaris in zijn algemeenheid terughoudend zal zijn in de handhaving.

Wat betekent dit voor u als commissaris?
De voorgestelde afschaffing van de fictieve dienstbetrekking houdt in dat de organisatie waarvoor u werkzaamheden verricht vanaf 1 mei 2016 niet verplicht meer is om loonheffing in te houden en af te dragen over uw commissarisbeloning. De belastingheffing vindt dan (volledig) bij u plaats in de inkomstenbelasting. We verwijzen naar ons bericht van 27 januari met een meer uitgebreide toelichting over de wijzigingen voor commissarisbeloningen. Deze voorgestelde wijziging moet overigens nog wel verder worden uitgewerkt via (in eerste instantie) een beleidsbesluit en later via een wijziging van de Wet op de loonbelasting.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X