Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Toch aftrek elders belast...!

Naar het oordeel van de rechtbank is geen sprake van een nieuw feit met betrekking tot het jaar 2008. In de aangifte heeft eiser 'XXX' geselecteerd en het adres van zijn werkgever in Brunei vermeld.

Van verweerder mag worden verwacht dat hij over een basiskennis beschikt van belastingstelsels van landen waarvan bekend is dat daar regelmatig Nederlands belastingplichtigen werken. Door zich niet te vergewissen van de juistheid van de geclaimde aftrek en geen nader onderzoek naar het Bruneise belastingstelsel te doen, heeft verweerder een ambtelijk verzuim begaan.

De navorderingsaanslag IB/PVV 2008 wordt vernietigd. Ten aanzien van de aanslag IB/PVV 2009 oordeelt dat de rechtbank dat uit de Bruneise belastingwetgeving duidelijk volgt dat het door natuurlijke personen genoten loon is vrijgesteld van belastingheffing, zodat eiser ten onrechte voorkoming van dubbele belasting heeft geclaimd.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X