Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Nederland opnieuw lager op wereldranglijst belastingdruk

Het fiscale vestigingsklimaat in Nederland is minder aantrekkelijk geworden. Waar de ons omringende landen erin slagen het klimaat voor werkgevers concurrerend te houden, zakt Nederland steeds verder weg.Dat blijkt uit Paying Taxes 2016, het jaarlijkse onderzoek van PwC en de Wereldbank. Paying Taxes vergelijkt de belastingdruk en de belastingsystemen van 189 landen met elkaar. De ranking is een indicator voor de belastingdruk waar ondernemers mee te maken hebben.

Belastingdruk hoger
Sytso Boonstra, voorzitter van de belastingpraktijk van PwC: ‘Ons werkgeversklimaat verslechtert in kwalitatieve zin. De belastingdruk voor werkgevers is hoger dan voorgaande jaren, omdat de premies voor de werknemersverzekeringen zijn gestegen. De totale belastingdruk voor werkgevers stijgt hiermee naar 41 procent, vorig jaar was het nog 39 procent. In de wereldwijde ranking zijn we gezakt van plek 23 naar 26. De uitstekende uitgangspositie die Nederland had, raken we steeds meer kwijt’.

Belastingplan 2016
Ook de voortdurende politieke discussie over het Belastingplan 2016 is volgens Boonstra een teken aan de wand. ‘Ons belastingstelsel is helemaal vastgelopen. De Belastingdienst kan het allemaal niet meer aan; wetgeving wordt uitgesteld omdat de uitvoerder het niet kan bolwerken. We zijn toe aan een grondige herziening van ons stelsel, maar daar is blijkbaar geen politieke draagkracht voor. Daarbij komt dat het Belastingplan 2016 geen echte herziening is. Dat is een gemiste kans.’

Belastingontwijking
Paying Taxes draagt volgens Boonstra ook bij aan de discussie over mondiale belastingontwijking. ‘Het is terecht dat er een maatschappelijk debat wordt gevoerd over de fiscale strategie van grote ondernemingen. Maar tegelijkertijd moeten we onder ogen zien dat het vestigingsklimaat zienderogen verslechtert. We moeten beseffen dat we voorbij worden gestreefd door landen als het Verenigd Koninkrijk. Hoogwaardige werkgelegenheid gaat verloren; buitenlandse ondernemingen kiezen ervoor zich niet in Nederland te vestigen.’

In de Europese top 10 nemen Ierland, Denemarken en Noorwegen de bovenste drie plaatsen in. Nederland staat op plek 9.

Europese ranglijst 2016
1. Ierland
2. Denemarken
3. Noorwegen
4. Verenigd Koninkrijk
5. Finland
6. Zwitersland
7. Luxemburg
8. Malta
9. Nederland
10. Kroatië

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X