Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Kosten inburgeringsexamen buitenland omlaag

De prijs van het examen dat huwelijks- en gezinsmigranten in het land van herkomst moeten doen voordat ze naar Nederland komen, wordt verlaagd van 350 naar 150 euro. Daarnaast wordt het zelfstudiepakket voor dit examen voortaan gratis digitaal beschikbaar gesteld.

De prijs van het examen dat huwelijks- en gezinsmigranten in het land van herkomst moeten doen voordat ze naar Nederland komen, wordt verlaagd van 350 naar 150 euro. Daarnaast wordt het zelfstudiepakket voor dit examen voortaan gratis digitaal beschikbaar gesteld. Ook zal meer rekening worden gehouden met bijzondere individuele omstandigheden waardoor een migrant niet in staat is het examen te halen. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid schrijft dit vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Huwelijks- en gezinsmigranten moeten voordat ze naar ons land komen een inburgeringsexamen afleggen op de Nederlandse ambassade in hun land van herkomst. Het slagen voor dit examen is één van de voorwaarden voor een tijdelijke verblijfsvergunning voor ons land. De kosten voor het examen betaalt de migrant zelf. Afgelopen juli oordeelde het Hof van Justitie van de Europese Unie dat Nederland van huwelijks- en gezinsmigranten mag eisen dat ze in het land van herkomst een toets over de Nederlandse taal en kennis van de Nederlandse samenleving afleggen. Het Hof oordeelde daarbij wel dat Nederland onvoldoende rekening houdt met individuele omstandigheden. Ook zouden de kosten die migranten maken voor dit examen te hoog zijn. De wijzigingen die de minister vandaag aankondigt, zijn een gevolg van deze uitspraak.

Minister Asscher past de regelgeving uiterlijk per 1 juli 2016 aan. Vooruitlopend daarop geldt vanaf vandaag het nieuwe beleid al, zo schrijft hij in zijn brief. De minister werkt daarnaast aan een compensatieregeling voor de groep die het inburgeringsexamen in het buitenland maakte sinds de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie op 9 juli 2015. Die regeling wordt naar verwachting begin 2016 gepubliceerd.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X