Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Paspoorten wat goedkoper

Per 1 januari 2016 worden de paspoorten en identiteitskaarten voor volwassenen 2,67 euro goedkoper. Volgend jaar mogen gemeenten hier maximaal 64,44 euro respectievelijk 50,40 euro voor vragen. Dat heeft de Rijksministerraad besloten op voorstel van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De prijs voor paspoorten en identiteitskaarten voor minderjarigen blijft hetzelfde. Jongeren in Bonaire, Sint Eustatius en Saba (de openbare lichamen van het Koninkrijk der Nederlanden) rekenen ruim twee dollar minder af volgend jaar, en volwassenen daar 8 dollar minder. Vorig jaar zijn al paspoorten en identiteitskaarten ingevoerd die voor volwassenen twee keer zo lang geldig zijn: tien jaar in plaats van vijf jaar.

De Rijksministerraad heeft ermee ingestemd de Algemene Maatregel van Rijksbestuur voor advies aan de Raad van State van het Koninkrijk te zenden. Het volledige overzicht van de tarieven voor 2016 wordt gepubliceerd op de website van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (www.rvig.nl).

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X