Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Belastingplan in teken van lagere lasten op arbeid

Het Belastingplan 2016 staat in het teken van belastingverlaging. Het kabinet vermindert de lasten op arbeid volgend jaar met € 5 miljard. Dat levert extra banen en een hogere economische groei op. De structurele belastingverlaging komt ten goede aan zowel werknemers als werkgevers, zo staat in het Belastingplan dat staatssecretaris Wiebes van Financiën op Prinsjesdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Werknemers
Werknemers houden vanaf volgend jaar netto meer geld over. De tarieven in de 2e en 3e belastingschijf gaan omlaag, terwijl de arbeidskorting fors stijgt. Ook verhoogt het kabinet de bovengrens van de 3de belastingschijf. Daar staat tegenover dat de algemene heffingskorting voor hogere inkomens wordt afgebouwd.

Werknemers met jonge kinderen profiteren van een verhoging van de inkomensafhankelijke combinatiekorting en van de kinderopvangtoeslag. Beide maatregelen maken het makkelijker om een betaalde baan te combineren met de zorg voor kinderen.

Werkgevers
Voor werkgevers wordt het aantrekkelijker om mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Vanaf 2017 krijgen werkgevers een tegemoetkoming van maximaal € 2.000 per jaar voor elke werknemer die rond het minimumloon zit. Het CPB heeft berekend dat de verlaging van lasten op arbeid met € 5 miljard al binnen 2 jaar in totaal 21.000 banen oplevert. Op de langere termijn leidt de lastenverlichting tot 35.000 extra banen.

Eenvoudiger
Vereenvoudiging van het belastingstelsel blijft nodig. Het Belastingplan 2016 bevat een reeks kleinere vereenvoudigingen, waaronder de samenvoeging van 2 innovatieregelingen. Daarnaast onderzoekt het kabinet mogelijke vereenvoudigingen voor de periode na 2016. Het doel is om ieder jaar in het Belastingplan goede, beheerste stappen te zetten op weg naar een beter belastingstelsel.

Vermogensrendementsheffing
Het kabinet stelt verder in het Belastingplan een hervorming voor van de vermogensrendementsheffing in box 3. Hierdoor sluit de heffing gemiddeld beter aan bij het rendement dat belastingbetalers daadwerkelijk behalen. Het heffingsvrije vermogen stijgt naar € 25.000. Het vlakke tarief van 30% blijft gehandhaafd.

Schenkingsvrijstelling
De vrijstelling voor een eenmalige schenking voor de eigen woning wordt verhoogd en verruimd. Het maximale schenkingsbedrag gaat vanaf 2017 structureel omhoog naar € 100.000. Daarnaast vervalt de beperking dat de schenking door een ouder aan een kind moet worden gedaan. De voorwaarde dat de ontvanger van een schenking tussen de 18 en 40 jaar oud moet zijn, blijft bestaan.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X