Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Extra verhoging heffingsvrij vermogen voor ouderen vervalt in 2016

Hebt u vermogen? Dan betaalt u daar belasting over. Maar niet over uw hele vermogen. Er geldt een vrijstelling. Dat wil zeggen dat u alleen belasting betaalt over het deel van uw vermogen dat boven een bepaald bedrag uitkomt. Dit bedrag heet het heffingsvrij vermogen.

Als AOW-gerechtigde kunt u tot en met 2015 recht hebben op een extra verhoging van het heffingsvrij vermogen. Dit wordt ook wel de ouderentoeslag genoemd. Die extra verhoging van het heffingsvrij vermogen vervalt vanaf 2016 omdat het kabinet de belastingvrijstelling voor inkomen uit vermogen voor iedereen gelijk wil trekken. Ouderen met vermogen worden voortaan dus hetzelfde behandeld als andere burgers met vermogen.

Voor wie geldt dit?
Het vervallen van de extra verhoging van het heffingsvrij vermogen heeft alleen gevolgen voor u als u deze in 2015 krijgt. Dat is het geval als u aan de volgende 3 voorwaarden voldoet:
  • U hebt de AOW-leeftijd of u bereikt deze leeftijd in 2015. 
  • Uw inkomen uit werk en woning (box 1) is € 20.075 of lager. 
  • Uw vermogen op 1 januari 2015 is hoger dan € 21.330. Of uw gezamenlijk vermogen is hoger dan € 42.660 als u een partner hebt.
Wat merkt u van het vervallen van de extra verhoging?

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X