Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Ontbreken premieaftrek moet u zelf bewijzen

De Inspecteur past in de bezwaarfase op een gedeelte van de genoten lijfrente uitkeringen de Resolutie van de Staatssecretaris van Financiën van 29 juni 1990, nr. DB90/3579, toe. Die resolutie is uitgevaardigd in het kader van de hardheidsclausule als tegemoetkoming voor gevallen, waarin in het verleden is verzuimd premies in aftrek te brengen, in de vorm van een verruiming van de zogenoemde saldomethode.

Belanghebbende heeft de bewijslast en maakt niet aannemelijk dat in de in geschil zijnde jaren geen aftrek van premie heeft plaatsgevonden. Volgt bevestiging van de uitspraak van de Rechtbank.


Bron

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X