Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Miljarden voor lastenverlichting volgend jaar

Nederland wacht een forse belastingverlaging. De burger mag volgend jaar in totaal voor zo’n vijf miljard euro op zak houden. Met name werkend Nederland is spekkoper; VVD en PvdA hebben afgesproken dat de lasten op arbeid omlaag gaan.

De twee partijen zijn het eens over de contouren van enkele belastingmaatregelen voor 2016, die officieel met Prinsjesdag gepresenteerd zullen worden. Komende week zal met oppositiepartijen gesproken worden om te kijken of er draagvlak voor te vinden is. Hun steun is nodig om de belastingmaatregelen in het najaar ook door de Eerste Kamer te leiden, waar de coalitie ver van een meerderheid is verwijderd.

De komende dagen rekent het ministerie van Sociale Zaken uit hoe de plannen van de coalitie uitwerken op de koopkracht van verschillende groepen Nederlanders. VVD en PvdA willen voorlopig dan ook weinig kwijt over de precieze invulling van de belastingverlaging; niet alles is immers in beton gegoten. Ook zijn partijen huiverig dat de oppositie al bij voorbaat ideeën gaat afschieten voordat er serieus met hen over is gesproken.

Boodschappen
Staatssecretaris Wiebes (Financiën) voerde de afgelopen weken al informele gesprekken met de oppositie om te horen wat hun ideeën over een nieuw belastingstelsel zijn. Naar verluidt hebben vrijwel alle partijen aangegeven dat ze vinden dat de btw-heffing eenvoudiger moet. Deze taks ligt al jaren zeer gevoelig aan het Binnenhof, omdat een eventuele samenvoeging van het 6- en 21-procentstarief wel eens zou kunnen leiden tot het duurder worden van de dagelijkse boodschappen. De coalitie is volgens ingewijden bereid om er toch over te praten, mits oppositiepartijen het serieus menen.

Naast de lasten op arbeid en de btw is er ook nagedacht over de toekomst van zelfstandigenaftrek voor zzp’ers, de toekomst van de zorgtoeslag en veranderingen aan het belasten van vermogen van mensen. Over deze onderwerpen was de coalitie tot voor kort zeer verdeeld. Het is de vraag of het principe-akkoord dat VVD en PvdA nu hebben bereikt zich ook uitstrekt tot deze gevoelige onderwerpen. Van een brede belastingherziening lijkt komend jaar vooralsnog geen sprake.

De coalitie werd gisteren aangenaam verrast door de laatste CPB-voorspellingen over de groei van de economie voor dit en komend jaar. De cijfers waren dusdanig positief dat het kabinet in 2016 een meevaller van maar liefst 8 miljard mag incasseren. Ingewijden wijzen er evenwel op dat dat volledige bedrag niet één op één kan worden teruggeven aan de burger. Zo wordt er nog op gerekend dat het beperken van de gaswinning in Groningen ook geld kost, waar een deel van de meevaller voor gebruikt zal worden. Daardoor blijft er 5 miljard over om de lasten voor de burger te verlichten.

Oppositie
Als de coalitie het niet eens wordt met oppositiepartijen voor al haar voorstellen, dan zullen VVD en PvdA een deel ervan toch voorleggen aan het parlement. Zo denkt men dat de oppositie het de kiezer niet zal durven aandoen om belastingverlaging weg te stemmen.

Ook komt het kabinet de komende maanden met hervormingsplannen voor de belasting op auto’s. Naar verluidt is afgesproken dat de automobilist gemiddeld niet meer belasting zal hoeven te betalen dan nu het geval is. Dat neemt niet weg dat sommige autogebruikers er wel op achteruit kunnen gaan. Zo wordt verwacht dat het kabinet het gebruik van superzuinige en relatief schone auto’s zal stimuleren ten koste van auto’s die een aantal jaren geleden nog als zuinig golden, maar dat naar de huidige maatstaven allang niet meer zijn.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X