Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Kamer: Wiebes heeft de Belastingdienst 'overvallen'

De Tweede Kamer heeft kritiek op de aanpak van staatssecretaris Wiebes van de reorganisatie bij de Belastingdienst. "Het is pijnlijk wat er de afgelopen dagen gebeurde, dat medewerkers uit de media moesten vernemen dat er banen gaan verdwijnen", zegt VVD-Kamerlid Neppérus in een debat met de staatssecretaris.

Ook coalitiepartij PvdA is kritisch. "Hoe kan het dat het personeel door deze reorganisatie is overvallen? Had dat niet beter gekund?", vraagt PvdA-Kamerlid Groot zich af.

Werkgelegenheid
Zowel VVD als PvdA is bezorgd over de gevolgen voor het personeel en het schrappen van vijfduizend banen. Neppérus: "Mijn kernvraag is, wat gaan die 5000 mensen nu doen? En hoe lopen de contacten met de vakbonden? Ook al heb je het grootste gelijk van de wereld, als er onrust is in een organisatie dan is dat storend."

De PvdA is bang dat de banen vooral verdwijnen buiten de Randstad. Groot: "We moeten voorkomen dat de last onevenredig over het land wordt verdeeld. De werkgelegenheid in krimpregio’s moet zoveel mogelijk behouden blijven."

Ook de oppositiepartijen zijn niet te spreken over de communicatie met het personeel. "Moest dit op deze manier?" vraagt SP-Kamerlid Bashir. Hij ziet het liefst dat de 5000 medewerkers een andere baan krijgen bij de Belastingdienst zelf, bijvoorbeeld bij de controle en fraudebestrijding.

Ook CDA en D66 vragen zich af hoe het kan dat er vijfduizend banen verdwijnen, terwijl er sprake is van hoge werkdruk voor het personeel.

Draagvlak
SGP-Kamerlid Dijkgraaf denkt dat de situatie slecht is voor het draagvlak bij het personeel. Ook vraagt hij zich af of niet juist de 'verkeerde' mensen vertrekken. "Ik heb gehoord dat van sommige systemen maar een handvol medewerkers weet hoe ze werken. Hoe zorg je ervoor dat juist zij bij de Belastingdienst blijven werken?"

"Ze gaan 'achterstallig werk' doen, heb ik gehoord. Als iets niet motiverend werkt, is dat het wel", zegt Kamerlid Schouten van de ChristenUnie. Ze wil dat de 5000 mensen die hun baan dreigen te verliezen, nog deze week horen hoe hun toekomst eruit gaat zien.

Verkeerd beeld
Staatssecretaris Wiebes betreurt hoe het is gelopen. "Hier zijn maanden voorbereiding aan voorafgegaan, in overleg met honderden managers. Als een reorganisatie in de loop van zo’n proces uitlekt, loop je het risico dat precies het verkeerde beeld wordt geschetst. Daarom heb ik zo snel mogelijk de Kamer geïnformeerd en verteld wat er gaat gebeuren."

Wiebes is ervan overtuigd dat de medewerkers die de komende jaren een andere baan moeten zoeken, werk krijgen waarmee zij zelf ook tevreden zijn. Hij verwacht dat er voldoende draagvlak is bij het personeel, omdat het werk bij de Belastingdienst "beter, lonender en interessanter" wordt. Waar in Nederland de arbeidsplaatsen gaan verdwijnen, kan Wiebes nog niet zeggen, maar wat hem betreft niet alleen in de regio.

Ondanks de kritiek krijgt Wiebes toch steun voor zijn plannen. Een meerderheid van de Kamer is het met de staatssecretaris eens dat de werkwijze en de systemen van de Belastingdienst aan verbetering toe zijn en dat de plannen op termijn een grotere belastingopbrengst kunnen opleveren.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X