Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Verzekerd voor de Wlz? Wij zoeken het voor u uit

De Wlz (Wet langdurige zorg) is in de plaats gekomen van de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). Iedereen die in Nederland woont of werkt is waarschijnlijk verzekerd voor de Wet langdurige zorg (Wlz). De Wlz is een volksverzekering en dekt ziektekosten die niet onder de gewone zorgverzekering vallen. Bent u Wlz verzekerd? Dan bent u ook verplicht een zorgverzekering af te sluiten. Een kleine groep mensen woont wel in Nederland maar is toch niet verzekerd voor de Wlz.

U heeft een brief ontvangen van Zorginstituut Nederland (ZIN)?
Heeft u een brief van Zorginstituut Nederland ontvangen waarin staat dat u een zorgverzekering moet afsluiten? En vraagt u zich af of u wel Wlz verzekerd bent? Beantwoord dan eerst hieronder de vragen en kijk zelf of u verzekerd bent.


Denkt u na het invullen van de vragen dat onze eerdere vaststelling dat u Wlz verzekerd bent niet juist is? En wilt u dat wij dit voor u onderzoeken? Vraag dan hieronder een onderzoek verzekering Wlz bij ons aan.


U heeft geen brief ontvangen, woont in Nederland en u wilt weten of u Wlz verzekerd bent
Woont u in Nederland en heeft u geen brief ontvangen van Zorginstituut Nederland (ZIN) en wilt u weten of u Wlz verzekerd bent? Beantwoord dan eerst hieronder de vragen en kijk zelf of u verzekerd bent.


Wilt u dat wij de Wlz verzekering voor u onderzoeken? Vraag dan hieronder een onderzoek verzekering bij ons aan.


U woont in het buitenland en u wilt weten of u Wlz verzekerd bent
Woont u in het buitenland en wilt u weten of u Wlz verzekerd bent? Vraag dan bij ons een onderzoek verzekering Wlz aan.

Onderzoek Wlz aanvragen

Zorgverzekering afsluiten?
Als u Wlz verzekerd bent moet u een zorgverzekering afsluiten.

Hoe sluit ik een zorgverzekering af?

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X