Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Zes aftrekposten die u geld kunnen opleveren bij de belastingaangifte

Tussen 1 maart 2015 en 1 mei 2015 moet de belastingaangifte over 2014 binnen zijn. Aftrekposten kunnen u geld opleveren, dus het loont de moeite hier goed naar te kijken.

Aftrekposten zoals giften, ziektekosten, scholingsuitgaven en partneralimentatie, verminderen het inkomen, waardoor minder inkomstenbelasting betaald hoeft te worden. Over het algemeen geldt: hoe hoger de belastingschijf waarin het inkomen valt, hoe meer er te profiteren valt van aftrekposten.

"De persoonsgebonden aftrek staat er nog niet bij op de vooraf ingevulde aangifte, dus controleer goed wat de mogelijkheden zijn", zegt belastingdeskundige Robert-Jan de Wit van Meijburg & Co tegen NU.nl. "In het algemeen is er een tendens om de aangifte eenvoudiger te maken en het aantal aftrekposten te verminderen. Zo is in 2014 het levensonderhoud van kinderen nog een aftrekpost, maar vanaf 2015 komt die te vervallen."

"Controleer de aangifte goed op onvolkomenheden. En denk eraan dat het normale aangifteprogramma ook nog kan worden gedownload. Daar heeft u minder last van storingen dan via de website of de app van de Belastingdienst", merkt De Wit op. "Tot slot is het verstandig goed te kijken naar de verdeling van de gemeenschappelijke inkomensbestanddelen, als er sprake is van een fiscaal partner, zodat het belastingvoordeel zo hoog mogelijk uitvalt."

1. Reizen met het openbaar vervoer
Mensen die met het openbaar vervoer van en naar hun werk reizen en dit zelf betalen, hebben onder bepaalde voorwaarden recht op reisaftrek. "Dit geldt voor mensen die op meer dan tien kilometer van hun werk wonen en minimaal een dag per week of veertig dagen per jaar naar hun werk reizen", licht De Wit toe. "Bovendien hebben zij een ov-verklaring of een reisverklaring van hun werkgever nodig." De reisaftrek bedraagt maximaal 2.036 euro.

2. Eigen woning
Woningeigenaren kunnen bepaalde kosten voor hun woning aftrekken, zoals de rente over de hypotheek of lening en periodieke betalingen voor erfpacht en opstal. "Er is hierbij in 2014 weinig veranderd ten opzichte van het voorgaande jaar, behalve dat de hypotheekrenteaftrek natuurlijk langzaam afgebouwd wordt", aldus De Wit. "Het percentage was eerst maximaal 52 procent en gaat nu in de hoogste belastingschijf met een half procent per jaar omlaag. In 2014 was het 51,5 procent."

Als u in 2014 een woning hebt gekocht, zijn ook bepaalde kosten die daarbij horen en die aftrekbaar zijn. Te denken valt bijvoorbeeld aan de kosten voor een bouwkundig rapport, mits dit nodig is om in aanmerking te komen voor Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

3. Zorgkosten
Bepaalde zorgkosten zijn aftrekbaar, als ze niet gedekt zijn door de zorgverzekering en niet onder het verplichte eigen risico vallen. De kosten moeten wel boven een drempelbedrag uitkomen, die bepaald wordt door het drempelinkomen. Als dit niet het geval is, heeft het geen zin om alle kosten in de aangifte op te sommen.

Sinds 2014 zijn de uitgaven voor scootmobielen, rolstoelen en woningaanpassingen niet meer fiscaal aftrekbaar. Wel aftrekbaar zijn bijvoorbeeld extra schoonmaak- en boodschappenhulp bij ziekte, extra kosten voor kleding en beddengoed bij ziekte, kosten voor regelmatig ziekenbezoek, een thermometer, vervoerskosten van en naar ziekenhuizen en artsen en dieetkosten. U mag de kosten alleen aftrekken in het jaar waarin u die betaald heeft.

4. Studiekosten of andere scholingsuitgaven
Als u in 2014 een opleiding of studie heeft gevolgd voor uw (toekomstige) beroep, komen sommige studiekosten in aanmerking voor aftrek. Dit geldt voor verplichte en noodzakelijke kosten, zoals lesgeld en boeken. De kosten voor de aanschaf van bijkomende zaken zoals een computer, tablet of printer zijn niet aftrekbaar.

Met een studiefinanciering gelden andere regels voor het aftrekken van studiekosten. Kosten die u betaalt voor de studie van uw kind, zijn niet aftrekbaar. Om het bedrag te bepalen, moeten de studiekosten en andere scholingsuitgaven bij elkaar worden opgeteld. Daar gaat een eventuele vergoeding, bijvoorbeeld van de werkgever, weer vanaf. Tot slot trekt u hiervan de drempel af, deze is 250 euro vanaf 2013.

5. Alimentatie
Als u alimentatie betaalt, kunt u dit aftrekken. "Hierbij is een onderscheid tussen kinderalimentatie en partneralimentatie gemaakt", licht De Wit toe. Partneralimentatie geldt wel als aftrekpost, kinderalimentatie niet. "Maar dit laatste kan dan wellicht weer onder uitgaven voor levensonderhoud van kinderen vallen, wat in 2014 dus voor het laatst een aftrekpost is." Mensen die partneralimentatie ontvangen, moeten dit in hun aangifte opgeven als inkomen. De ontvangen kinderalimentatie is niet belast.

6. Giften
Schenkingen zijn onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar. De fiscus maakt onderscheid tussen periodieke giften en gewone giften.

Een gewone gift mag u aftrekken als die bedoeld is voor een algemeen nut beogende instelling (ANBI) of een steunstichting sociaal belang behartigende instelling (SBBI). "Het drempelbedrag ligt hier op 1 procent van het inkomen", licht De Wit toe. "Bovendien is de eerste 60 euro niet aftrekbaar. De maximale aftrek bedraagt 10 procent van het inkomen." Een periodieke gift is aftrekbaar als die bestemd is voor een ANBI of een vereniging die geen ANBI is, maar wel aan bepaalde criteria voldoet. Hiervoor geldt geen drempelbedrag of maximering.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X