Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Ombudsman bezorgd om klachten Belastingdienst

Het aantal klachten bij de Nationale ombudsman over de Belastingdienst is vorig jaar met een ''zorgwekkende'' 31 procent gestegen. De stijging komt vooral door problemen met de afhandeling en uitbetaling van toeslagen, zoals huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag of kindgebonden budget. De Belastingdienst wijst erop dat er ook meer wordt gecontroleerd en dat het aantal beschikkingen groot is.

Nationaal ombudsman Frank van Dooren heeft het jaarverslag 2014 woensdag aan de Tweede Kamer aangeboden. Bij vrijwel alle andere overheidsinstanties is een afname zichtbaar van het aantal klachten. De Nationale ombudsman is een onafhankelijk instituut dat jaarlijks ruim 38.000 klachten ontvangt van mensen over hun probleem met de overheid.

Onmogelijke opdrachten
De Belastingdienst stelt in een reactie dat elke klacht er een te veel is. De dienst benadrukt dat de stijging van het aantal klachten onder meer komt door de toenemende controles om fraude te voorkomen. Bovendien, stelt de fiscus, zijn er 25 miljoen beschikkingen per jaar op het toeslagenfront. Het aantal klachten ligt onder de 1 promille.

Veel van de klachten die bij de ombudsman binnenkwamen, zijn terug te voeren op onmogelijke opdrachten waarmee uitvoeringsdiensten zijn opgezadeld, stelt Van Dooren. De politiek legt vanuit het oogpunt van efficiency en flinkheid taken op aan uitvoeringsinstanties waarmee deze vervolgens niet uit de voeten kunnen.

Boete
Nadat systemen waren ingevoerd die onvoldoende op fraudegevoeligheid waren doordacht, werden maatregelen ingevoerd om fraude te bestrijden. Alleen werden grote groepen goedwillende burgers daar de dupe van. Zo kregen burgers die een vergissing hadden gemaakt of een termijn met een paar dagen hadden overschreden van uitkeringsinstantie UWV een boete alsof zij hadden gefraudeerd.

Veel onschuldige burgers kwamen in de financiële problemen door een rigoureuze invoering van de maatregel waarbij nog maar één bankrekeningnummer mag worden opgegeven voor uitbetaling van toeslagen en teruggaven inkomstenbelasting. De ombudsman wijst verder naar de recente problematiek rondom de pgb's (persoonsgebonden budgetten).

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X