Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Kosten en baten van modernisering rechtspraak becijferd

Voor de modernisering van rechtspraak is in de periode tot 2020 een eenmalige investering van 200 miljoen euro nodig. Moderne, tijdige en efficiënte rechtspraak levert vanaf 2020 aan maatschappelijke baten een kwart miljard euro per jaar op. Dit blijkt uit een inventarisatie door de Rechtspraak van de kosten en opbrengsten van het moderniseringsprogramma Kwaliteit en Innovatie. Dit programma ging in 2013 van start en loopt tot 2020.

Reikwijdte
Het is voor de eerste keer dat alle kosten en baten op een rij zijn gezet voor alle sectoren. Dat kon niet eerder, omdat de totale reikwijdte van het programma tot nu niet bekend was. Voor de modernisering is voor een deel nieuwe wetgeving nodig. Eind oktober 2014 ging de kern van de wetgeving - de verantwoordelijkheid van de minister van Veiligheid en Justitie - naar de Tweede Kamer. Op basis hiervan maakte de Rechtspraak nu deze inventarisatie. Een belangrijke reden hiervoor is om later in het traject niet voor verrassingen te komen staan.

Digitalisering
Behalve de investeringen in systemen, moeten er digitale zittingszalen worden ingericht en personeel opgeleid en getraind. Rechters gaan straks actiever sturen op termijnen, een rechtszaak zal volgens het meest efficiënte proces worden afgehandeld en de inhoudelijke behandeling start zo snel mogelijk. De digitalisering zal ondersteunen om de taken binnen dat proces zo efficiënt mogelijk uit te voeren.

Maatschappelijke baten
Diverse onderzoeken toonden aan dat efficiënte en betrouwbare rechtspraak een land maatschappelijke baten oplevert. Het is gunstig voor de economie. Bedrijven willen zich graag vestigen in landen waar de rechtspraak op orde is. Ook advocaten en andere partijen zijn gebaat bij soepele rechtspraak. De totale baten worden vanaf 2020 op 226 miljoen euro becijferd.

Overleg
De benodigde investering van 200 miljoen euro is voor een deel al opgenomen in de begrotingen van de Raad voor de rechtspraak en de gerechten. Wel is het zo dat vooral in de jaren 2015, 2016 en 2017 nog flink extra geld nodig is. Daarover gaat de Raad voor de rechtspraak in overleg met de minister.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X