Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Belastingtip: hier let de fiscus extra op dit jaar

Elk jaar kiest de Belastingdienst een aantal thema’s waar zij extra op controleert. Inmiddels is bekend welke punten dit jaar speciale aandacht van de fiscus krijgen. Financieel planner Paul van der Kwast somt ze voor Z24 op.

1 ) Zakelijke kosten
Nederlandse ondernemers mogen tot op vrij grote hoogte zelf bepalen of kosten zakelijk zijn. Zo zijn de kosten van een auto van de zaak in principe aftrekbaar. Maar als je een gloednieuwe Maserati rijdt en je bedrijf zet maar 30.000 euro per jaar om, is de aftrekbaarheid discutabel.

2 ) Specifieke zorgkosten
Sommige zorgkosten die niet gedekt worden door je verzekeraar, zoals dieetkosten, gezinshulp en medicijnen, zijn soms aftrekbaar. Een aandachtspunt is dat sommige van deze kosten voorheen wel aftrekbaar waren, maar nu niet meer. Denk aan de kosten van een rollator of van een verbouwing in huis (zoals een badkamer op de begane grond).

3) Aftrek levensonderhoud van een kind
Kosten voor het levensonderhoud van onder de 21 jaar zijn soms aftrekbaar. Dit speelt vooral bij gescheiden ouders. Als een van de ouders de kinderbijslag krijgt, mag de andere ouder vaak een bepaald bedrag per jaar aftrekken. Maar alleen als aan bepaalde voorwaarden is voldaan.

4) Buitenlands vermogen
Niet alleen buitenlands spaargeld en beleggingen moet je aangeven, ook een vakantiehuis in Spanje of Zwitserland telt als belastbaar vermogen. Toch hoef je over zo’n buitenlands vakantiehuis in Nederland vaak geen box 3-belasting te betalen. Je kunt op het aangifteformulier namelijk vaak, afhankelijk van het land waar dat huis staat, een beroep doen op de Aftrek voorkoming dubbele belasting.

5) Buitenlandse pensioenen
Deze worden soms belast in het land waar het pensioen vandaan komt en soms in Nederland

6) Verlies uit ‘resultaat overige werkzaamheden’
Maak je verlies op je bedrijfje ‘erbij’, dan mag je in principe een bedrag aftrekken. Maar als dit jaren achtereen gebeurt, wordt de Belastingdienst achterdochtig. De fiscus vermoedt dan een opzetje om de belastingdruk op andere inkomsten te verminderen.

7) Aftrek rijksmonumentenpand
De onderhoudskosten van een monumentenpand zijn onder bepaalde voorwaarden Zo moet het gaan om een rijksmonument en zijn alleen de echte onderhoudskosten en niet de kosten van bijvoorbeeld een uitbouw aftrekbaar.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X