Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Wie heeft erfrecht?

Heeft mijn broer een wettelijk erfrecht op mij omdat ik geen kinderen heb?
Hoogstwaarschijnlijk. Het wettelijk erfrecht bepaalt wie er erft als er geen testament is. Als u geen kinderen hebt, dan erft uw echtgenoot of gere­gi­streerd partner alles. Bent u een alleenstaande zonder kinderen, dan zijn uw ouders, broers en zussen uw erfgenaam.

Wilt u niet dat uw broer van u erft, dan zult u een testament moeten laten opmaken. Voor het geval dat u ongehuwd samenwoont: uw partner erft niet van u, tenzij u dat vast­legt in uw testament.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X