Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Verandering pensioenstelsel volgens Klijnsma noodzakelijk

Het pensioenstelsel moet veranderen. Dat is nodig omdat de arbeidsmarkt er anders uitziet dan vroeger. Werknemers wisselen vaker van baan of hebben tijdelijke banen, waardoor ze minder pensioen opbouwen. Ook zijn er steeds meer zzp'ers, voor wie een pensioen niet vanzelfsprekend is geregeld. Een andere reden om het pensioenstelsel aan te passen is omdat het complex en ondoorzichtig is. Veel mensen snappen het niet precies en verwachten daardoor soms te veel.

Staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) heeft dat maandag aan de Tweede Kamer geschreven. In de afgelopen maanden hield ze een 'nationale pensioendialoog'. Daarin kreeg ze adviezen van een groot aantal maatschappelijke organisaties over de toekomst van het pensioensysteem. Over enkele maanden komt Klijnsma met een notitie met varianten over wat er veranderd zou kunnen worden.

Pensioenstelsel
Volgens Klijnsma vindt vrijwel iedereen dat het pensioenstelsel aangepast moet worden. Over hoe dat moet, lopen de meningen echter sterk uiteen. Sommigen willen de verplichte deelname aan pensioenfondsen behouden en hechten veel belang aan solidariteit. Anderen willen juist meer vrijheid, bijvoorbeeld om zelf hun pensioenfonds te kiezen of meer zeggenschap te krijgen over hun pensioen. Zo vinden jongeren dat ze in het huidige systeem slechter af zijn dan ouderen, maar er zijn ook ouderen die meer flexibiliteit willen.

Verantwoordelijkheid
Ook over de vraag wie verantwoordelijk moet zijn voor de pensioenen verschillen de opvattingen. Op dit moment bepaalt de overheid samen met vakbonden en werkgevers de spelregels. Haar rol zou volgens sommigen kleiner kunnen worden als mensen beter in staat zijn hun eigen verantwoordelijkheid te nemen.

Klijnsma wijst erop dat bij een aanpassing van het pensioenstelsel niet aan alle wensen voldaan kan worden. Zo is meer keuzevrijheid niet altijd te combineren met meer solidariteit.

Het kabinet heeft de afgelopen tijd al veel veranderd aan het pensioenstelsel. Daarbij ging het echter niet om een stelselwijziging maar om 'groot onderhoud'. Dat was onder meer nodig om te voorkomen dat de pensioenfondsen opnieuw in financiële problemen zouden komen.

Vertrouwen
Staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) snapt dat het vertrouwen in het pensioenstelsel ''een knauw'' heeft opgelopen. ''Veel gepensioneerden hebben het de afgelopen jaren zwaar voor hun kiezen gekregen. Ze dachten dat hun pensioen gegarandeerd was, maar kregen door de financiële problemen van de economische crisis minder geld in handen dan ze verwacht hadden. Dat viel rauw op hun dak'', zei de staatssecretaris maandag tijdens een pensioenbijeenkomst in Nieuwegein.

Maatregelen
Het kabinet heeft volgens haar al een flink aantal maatregelen genomen om het ''gebutste vertrouwen'' te herstellen. Maar volgens Klijnsma is er meer nodig. ''Nederlanders zijn niet gek. Die zien dat de bevolking vergrijst en dat de wereld om eens heen verandert. Nederlanders leven steeds langer, wisselen vaker van baan en beroep en er zijn steeds meer zelfstandigen zonder personeel, die nauwelijks pensioen opbouwen.'' Als de wereld zo verandert, kan volgens Klijnsma het pensioensysteem niet ongewijzigd blijven ''We mogen onze kop niet in het zand steken.''

Maar één ding blijft voor haar voorop staan. Toen de AOW bijna zestig jaar geleden werd aangenomen, zei Kamervoorzitter Kortenhorst te hopen dat de woordcombinatie ''oud en arm'' zou verdwijnen. Volgens Klijnsma is dat gelukt. De armoede van ouderen ligt ruim onder het gemiddelde. ''Dat doel uit de dagen van Willem Drees moet ons doel blijven. Daar maak ik me sterk voor.''

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X