Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Bezwaar tegen WOZ-waarde

Honderdduizenden mensen maken bezwaar tegen een te hoge WOZ-waarde. Bijna de helft daarvan krijgt gelijk, en dat kan een hoop geld schelen.

Ieder jaar bepaalt de gemeente de waarde van uw woning aan de hand van de wet WOZ (Waardering Onroerende Zaken). Deze waarde bepaalt de hoogte van verschillende belastingen (zie kader rechtsonder). Niet iedereen is het eens met de waardering van de gemeente. Vorig jaar maakten ruim 800.000 eigenaren bezwaar tegen de WOZ-waarde van hun woning of bedrijf. Dat waren er 1,5 miljoen minder dan de afgelopen jaren gebruikelijk was. Een groot verschil omdat het verscherpte toezicht van de Waarderingskamer op de gemeentelijke taxaties zijn vruchten afwerpt.

De afgelopen vier jaar is de ­woningwaarde gemiddeld met 15 procent gedaald. Bij de waardebepaling die begin 2015 in de bus valt, zal weer sprake zijn van een daling: de Waarderingskamer rekent op een krimp van 2 of 3 procent. “Maar dat is een gemiddelde”, zegt woordvoerder ir. Ruud Kathman. “Er zijn ook regio’s waar de prijs van de huizen stabiliseert of zelfs in waarde stijgt.”

Taxaties aanpassen
Het kan zinvol zijn om bezwaar aan te tekenen tegen de gemeentelijke taxaties. Gemeentes moesten vorig jaar in bijna de helft van de gevallen na bezwaar bakzeil halen en hun taxaties met gemiddeld 10 procent aanpassen.

Woningeigenaars hebben zes weken de tijd om bezwaar aan te tekenen. Dat is gratis. Het meest kansrijke bezwaar is gebaseerd op schending van het gelijkheidsbeginsel. Dat is het geval als er in een buurt twee ongeveer dezelfde huizen een duidelijk verschillende waarde hebben gekregen. Het is belangrijk dat de klager drie vergelijkingsobjecten kan aanvoeren om zijn zaak hard te maken. Op de website www.kadaster.nl zijn de woningwaardes te vinden. Die zijn openbaar.

Andere goede argumenten om voor herziening van de woningwaarde in aanmerking te komen, zijn fouten in het perceelopper­vlak, woonoppervlak of de inhoud van uw woning. Ook als de aankoopprijs van de woning lager is dan de WOZ-waarde, of als de gemeente geen rekening heeft gehouden met bijzondere omstandigheden zoals een ongunstige ligging, ligt herziening voor de hand.

Te lage WOZ-waarde
Tot zijn verbazing heeft de Waarderingskamer vastgesteld dat een toenemend aantal mensen bezwaar maakt tegen een te lage woningwaarde. Deze mensen hebben problemen met de verkoop van hun huis, omdat kopers niet meer dan de WOZ-waarde willen betalen. Anderen zijn bang bij het verlengen van hun hypotheek de bank op hun dak te krijgen, omdat de WOZ-waarde lager is dan de hoogte van de hypotheek en ze extra moeten gaan aflossen.

Gemeentes mogen hier van de rechter niet op ingaan, omdat ­burgers niet mogen procederen om er zelf ‘minder’ van te worden. Dat worden ze, want ze moeten meer belasting gaan betalen. Toch zijn er gemeentes die op verzoek een WOZ-waarde naar boven aanpassen.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X