Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Woonlandbeginsel en opzegging verdrag met Marokko

In de media verschijnen verschillende berichten over de opzegging van het verdrag met Marokko. Er wordt beweerd dat het hierdoor mogelijk is om uitkeringen te korten door ze aan te passen aan het levenspeil in Marokko. Dit heet het woonlandbeginsel. Deze berichtgeving is niet juist en leidt tot verwarring. Graag lichten wij toe hoe het zit.

Woonlandbeginsel: wel of niet toegepast?
Het woonlandbeginsel wordt niet toegepast als:
  • u een AOW-pensioen krijgt. Uw AOW-uitkering wordt dus nooit verlaagd vanwege het woonlandbeginsel. Niet in Marokko, maar ook niet in andere landen waar het woonlandbeginsel geldt.
  • u vóór 1 juli 2012 een Nabestaandenuitkering Anw of WIA-uitkering kreeg in Marokko. Uw Anw- of WIA-uitkering wordt dus niet verlaagd, ook niet als het verdrag beëindigd wordt. 
  • u een WAO-uitkering krijgt van het UWV. Uw WAO-uitkering wordt niet verlaagd, ook niet als het verdrag beëindigd wordt.
Het woonlandbeginsel wordt wel toegepast als:
  • u op of na 1 juli 2012 een nabestaandenuitkering Anw of WIA-uitkering is toegekend en deze in Marokko wordt uitgekeerd. Uw uitkering is dan aangepast aan het levenspeil in Marokko. Wel lopen hierover nog rechtszaken.
  • u kinderbijslag krijgt.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X