Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Aanpassingen eindejaarsbericht met belastingtarieven 2015

Het overzicht van wijzigingen in de belastingheffing per 1 januari 2015 is op enkele onderdelen aangepast.

In de laatste tabel in onderdeel 1.1 is AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) gewijzigd in WLZ (Wet langdurige zorg). Het percentage is hetzelfde.

In onderdeel 1.15.2 is het bedrag van de energie-investeringsaftrek (EIA) over 2014 gewijzigd in
€ 2.500.

De titel van onderdeel 8.1 is aangepast. De link in onderdeel 8.1.1 verwijst nu naar de juiste pagina op de site van de Belastingdienst.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X