Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Soepele omgang met afleverdatum bedrijfsfietsen

Door een sterke lobby van RAI Vereniging heeft het ministerie van Financiën vandaag besloten om met een soepele omgang met afleverdatum voor bedrijfsfietsen te komen. Werkgevers die hun werknemers willen stimuleren met de (elektrische) fiets naar hun werk te komen, kunnen dit doen door een fiets ter beschikking te stellen of deze voor hen aan te schaffen. Op dit moment zijn er twee fiscale stimuleringsmaatregelen voor de aanschaf van een nieuwe fiets; de bedrijfsfietsenregeling en de werkkostenregeling (WKR). Vanaf 1 januari 2015 kan men alleen nog gebruik maken van de WKR.

De bedrijfsfietsenregeling loopt per 31 december aanstaande af. RAI Vereniging heeft in de aanloop naar het definitieve besluit over de werkkostenregeling steeds aangedrongen op een soepele omgang met afleverdatum bedrijfsfietsen. Zij voorzag dat bij afschaffing van de oude regeling rondom de bedrijfsfiets het afleveren van fietsen voor 31 december 2014 wel eens een probleem kon worden. Eén en ander door de grote vraag die er momenteel vanuit de markt op de fietsenhandel afkomt.

Normaal gesproken kijkt de Belastingdienst naar de afleverdatum van de fiets (het ‘genietmoment’) voor de bepaling onder welk regime de fiets valt. In dat geval geldt dus dat als de afleverdatum in 2015 is, deze onder de WKR valt. Gezien de eerder genoemde lange levertijden van nieuwe fietsen, lukt het werknemers niet in alle gevallen een fiets onder de ‘oude’ fiscale regeling geleverd te krijgen voor 31 december 2014. De Belastingdienst roept nu een soepele omgang met afleverdatum in het leven voor fietsen die dit jaar nog worden aangeschaft (gefactureerd) in het kader van het bedrijfsfietsenplan, maar die door drukte pas volgend jaar afgeleverd kunnen worden. Concreet komt dit erop neer dat voor een fiets die uiterlijk 31 december 2014 besteld én vergoed is door de werkgever tot en met 31 maart 2015 de regeling van 2014 nog geldt.

Met de huidige bedrijfsfietsenregeling kan een fiets belastingvrij worden vergoed/verstrekt of ter beschikking worden gesteld. Voorwaarde is dat de werknemer de fiets gebruikt op meer dan de helft van de dagen dat hij naar het werk reist en de catalogusprijs maximaal € 749 bedraagt. Binnen de WKR kan ook een fiets worden aangeschaft, maar dit kan slechts uit een met andere regelingen (kerstpakket, parkeerplaatsen, personeelsuitjes) gedeeld budget van maximaal 1,2 procent van de totale loonsom.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X