Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Kabinet pakt 'geniepige schijnconstructies' aan

Mensen die van hun werkgever niet het cao-loon betaald krijgen, krijgen meer mogelijkheden om hun recht te halen en het achterstallige loon te innen. Dat is een van de gevolgen van een nieuwe wet waarin minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken de schijnconstructies met vooral Oost-Europese werknemers gaat aanpakken.

Asscher wil met zijn wet voorkomen dat bedrijven Oost-Europese werknemers onder het minimumloon betalen, waardoor zij Nederlanders verdringen op de arbeidsmarkt. Dat komt onder meer in de tuinbouw, de bouw en het transport veel voor. Met zijn wet maakt Asscher niet alleen de directe werkgever, maar ook de opdrachtgever verantwoordelijk voor het netjes betalen van het cao-loon. Opdrachtgevers die weten, of moeten weten, dat een werknemer niet voldoende betaald krijgt, kunnen hiervoor aansprakelijk worden gesteld.

Minimumloon
In een toelichting op zijn wet zei Asscher vandaag dat zijn wet helpt tegen de oneerlijke concurrentie die kleine werkgevers ervaren doordat concurrenten gebruik maken van ,,geniepige schijnconstructies''. Die overtreden de wet als zij werknemers niet het minimumloon of het cao-loon betalen. ,,Dit is een wet die oneerlijke praktijken en onderbetaling moet tegengaan en moet bijdragen aan een fatsoenlijke arbeidsmarkt'', aldus de minister. ,,Met deze wet trekken we het net rond dit soort geboefte en sjoemelaars verder aan.''

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X