Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Rapportcijfer functioneren Belastingdienst 2014

De Fiscale Monitor meet sinds 1994 percepties en gerapporteerd gedrag van belastingplichtigen, douaneklanten, toeslaggerechtigden en dienstverleners over het functioneren en het imago van de Belastingdienst, waardering van de dienstverlening, het aangifteproces, belastingmoraal en compliance.

Resultaten zijn te raadplegen in grafieken, achterliggende cijfers en trends. In Samenvatting thema’s en Samenvatting doelgroepen zijn de meest essentiële resultaten per thema en per doelgroep opgenomen. InCijfers en Trends staan alle resultaten in grafieken, trends en achterliggende cijfers. In Opzet onderzoek staat achtergrondinformatie over het onderzoek.

De percentages die in de rapportage worden gebruikt zijn afgerond op hele procenten. Daardoor kan het voorkomen dat de percentages in de figuren optellen tot 99% of 101%. Door te klikken op "Download XLS" worden de niet-afgeronde gegevens verkregen. De resultaten die gebaseerd zijn op een gemiddelde (een rapportcijfer of een vijfpuntsschaal) worden met één decimaal getoond. Hier worden ook de niet-afgeronde cijfers verkregen door op "Download XLS" te klikken.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X