Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Belastingdienst verliest proefprocedure rond bonus

De Belastingdienst heeft voor de rechtbank in Haarlem verlies geleden in een proefprocedure rond de crisisheffing. De betrokken werknemer ontving in februari 2012 een bonus van € 612.000 over 2011, die ook al eind dat jaar was toegezegd. Pas eind april 2012 besloot het kabinet om beloningen boven de € 150.000 extra te belasten, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2012.

Nog weer ruim een maand later werd pas bekend dat deze crisisheffing op 16% was vastgesteld. Volgens de rechtbank kon de werkgever, die de extra belasting moet betalen, er op geen enkele manier rekening mee houden dat die crisisheffing er zou komen. Daarom mag hij die 16%, afgerond bijna een ton, terugeisen van de fiscus.

'Naar het oordeel van de rechtbank was dan ook ten tijde van de incidentele loonbetaling in februari 2012, ruim voor 26 april 2012, geen sprake van voorzienbaarheid met betrekking tot de crisisheffing en is er in zoverre sprake van het doorbreken van de “fair balance”', schrijft de rechtbank in het vandaag gewezen vonnis.

Hoge Raad
De proefprocedure werd aangegaan door de Belastingdienst, het ministerie van Financiën en de eisende partij, bijgestaan door EY. De Belastingdienst heeft met de andere partijen afgesproken direct door te gaan naar de Hoge Raad, zoals gebruikelijk bij een principeprocedure. Omdat dit soort kwesties getoetst worden aan Europees recht, ligt het voor de hand dat de Hoge Raad prejudiciële vragen stelt aan het Europese Hof van Justitie, alvorens tot een uitspraak te komen. Die uitspraak kan daarom nog wel een jaar op zich laten wachten.

Voor de Haagse rechtbank zijn eerdere rechtszaken over de crisisheffing tot nu toe in het voordeel van de Belastingdienst beslist.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X