Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Maritieme sectoren presteerden in 2013 wederom beter

Met een stijging van ruim 1300 banen en toename van zowel productiewaarde en toegevoegde waarde met 2% (€ 610 miljoen en respectievelijk € 266 miljoen) presteerde de maritieme cluster in 2013 wederom beter. In totaal werken er circa 224.000 personen in de cluster, dat is 2,5% van de Nederlandse werkgelegenheid. De landelijke werkgelegenheid toonde een afname van 1,3%. De 2% groei van maritieme toegevoegde waarde was ook groter dan het bbp (0,3%). Dit valt na te lezen in “De Nederlandse Maritieme Cluster: Monitor 2014”. Minister Schultz van Haegen (I&M) overhandigde op dinsdag 16 december 2014 het eerste exemplaar aan de voorzitter van Nederland Maritiem Land, Arie Kraaijeveld.

Minister Schultz: “De maritieme sector is een visitekaartje van Nederland. In 2015 kom ik daarom met een Rijksbrede Maritieme Strategie om de samenwerking in de sector te verbeteren. Mede daardoor kan ik het belang van deze monitor niet genoeg onderstrepen. Nergens ter wereld bestaat een vergelijkbare publicatie. Het geeft een volledig en actueel beeld van 11 sectoren en helpt ons beter in te spelen op de kansen, trends en bedreigingen binnen de maritieme wereld.”

De totale productiewaarde van de maritieme cluster bedroeg bijna € 49 miljard, dit genereerde een gecombineerde toegevoegde waarde van ruim € 21 miljard. Dat is circa 3% van het Nederlandse bruto binnenlands product. De 12 maritieme sectoren: havens, offshore, maritieme toeleveranciers, scheepsbouw, zeevaart, waterbouw, maritieme dienstverlening en kennisinstituten, binnenvaart, Koninklijke Marine, watersportindustrie en visserij waren in 2013 goed voor een totale export van ruim € 21 miljard. Goed voor een aandeel van 4% aan de totale Nederlandse export.

Over de periode 2006 – 2013 is de totale exportwaarde van de maritieme cluster met 16% gestegen. De sectoren waterbouw en offshore lieten de sterkste stijging met 47% en respectievelijk 45% zien. Het grootste aandeel van toegevoegde waarde wordt door de havens (€ 8,8 miljard) gegenereerd, opgevolgd door de offshore (€ 3,3 miljard) en maritieme toeleveranciers (€ 2,5 miljard). De zeevaart, visserij, scheepsbouw, marine en binnenvaart genereerde een toegevoegde waarde die lager ligt dan in 2006 gerealiseerd. Voor zee- en binnenvaart wordt dit veroorzaakt door lage tarieven door overcapaciteit. Het aantal werkzame personen nam het sterkst toe in de waterbouw, gevolgd door de offshore en havens.

Toekomstige ontwikkelingen
Binnen de maritieme cluster is de laatste jaren een toenemende verwevenheid tussen de sectoren onderling te zien. Arie Kraaijeveld: “De maritieme sector is blij dat de minister in 2015 komt met de rijksbrede maritieme strategie om een versnipperde aanpak van belangrijke thema’s te voorkomen, alle clusterpartijen helpen mee waar mogelijk”. Een van de drijvende krachten achter de toenemende verwevenheid is het toenemende belang van de offshore industrie voor de maritieme cluster.

Voor de toekomst blijven de offshore activiteiten, waaronder de ontwikkeling, winning en distributie van windenergie op zee, van groot belang voor de maritieme cluster. Deze activiteiten zullen zich naar verwachting in de nabije toekomst, net als de afgelopen jaren, verder blijven ontwikkelen. Groeikansen voor de offshore zijn te vinden in hoogwaardige technologieën, specialistische equipment en kennis om opkomende economieën te helpen bij het winnen van olie en gas (ook in diep water). Door de dalende olieprijs is de verwachting dat in de olie en gas sector nieuwe projecten een vertraging zullen oplopen.

De Maritieme Monitor is een jaarlijkse thermometer, die meet hoe de 12.000 bedrijven in de sector ervoor staan. Er is niet alleen gekeken naar economische kracht, maar ook naar ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en export. In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en in samenwerking met Nederland Maritiem Land heeft Ecorys de studie uitgevoerd.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X