Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Eindejaarstips 2014: nu kan het nog!

Met de jaarwisseling in zicht is het goed om rekening te houden met veranderende regelgeving en fiscale maatregelen. De beste tips voor financieel voordeel op de valreep.

Tot € 100.000 belastingvrij schenken
Als u overweegt een belastingvrije schenking te doen, moet u snel zijn. Tot eind 2014 kunt u eenmalig belastingvrij tot € 100.000 schenken. Laat u niet afschrikken door de hoogte van het bedrag: minder mag natuurlijk ook. Voorwaarde is dat het geld wordt gebruikt voor de aankoop van een huis of het aflossen van een hypotheek.

Niet alleen kinderen komen voor deze één­malige schenking in aanmerking, maar iedereen. Dus ook een neef of uw buurvrouw. De ‘gewone’ vrijstelling voor een schenking bedraagt dit jaar € 5.229 voor een schenking aan uw kind, en € 2.092 voor een schenking aan anderen.

U hoeft deze eenmalige schenking niet vast te leggen bij een notaris, maar het is verstandig om bij de bancaire overboeking ‘Eénmalige schenking huis’ of iets dergelijks te vermelden. U moet vóór 1 maart 2015 aangifte van de schenking doen bij de Belastingdienst. U doet dat door een formulier te downloaden van de site van de Belastingdienst of een formulier aan te vragen bij de ­Belastingtelefoon: 0800-05 43.

Tips
 • De belastingvrije schenking geldt ook voor het betalen van een verbouwing. Voorwaarde is dan dat de verbouwing vóór 1 januari 2017 is afgerond.
 • Bewaar de bankafschriften van zowel de schenking als van a aflossing of aankoop. De fiscus kan ernaar vragen.
 • Als u overweegt te schenken voor het ­aflossen van een ­hypotheek, informeer dan eerst hoeveel de ontvanger boetevrij mag aflossen.
Goedkoper verbouwen vóór 1 juli 2015
Tot 1 juli 2015 geldt het lage btw-tarief voor verbouw- en herstelwerk aan huis. In plaats van 21 procent bedraagt de btw op arbeidsloon tijdelijk 6 procent. De maatregel zou eigenlijk aflopen op 1 januari 2015, maar het kabinet heeft besloten om de maatregel met zes maanden te verlengen.

De btw-verlaging geldt voor verbouwwerkzaamheden, maar ook voor schilderwerk, de aanleg en het onderhoud van een tuin, het plaatsen van een zonneboiler of zonnepanelen, het behangen van een kamer, het plaatsen van een hek en het laten isoleren van uw woning. In dat laatste geval moet de isolatie wel voldoen aan het zogeheten Bouwbesluit.

De btw-verlaging geldt meestal niet, maar soms wel, voor de gebruikte materialen. Behang, ramen en deuren blijven vallen onder het hoge btw-tarief van 21 procent, maar voor verf en behanglijm geldt tijdelijk het lage btw-tarief van 6 procent. Ook deuren en ramen die in opdracht en op maat zijn gemaakt, vallen tot 1 juli 2015 onder het lage tarief.

Tips
 • Als u de rekening van de aannemer of schilder voor het eind van het jaar betaalt, verlaagt u uw vermogen op peildatum1 januari 2015. U betaalt dan over 2015 minder vermogensrendementsheffing.
 • Door uw huis te laten isoleren, verlaagt u uw stook­kosten én verhoogt u de waarde van uw huis.
 • De tijdelijke btw-verlaging geldt alleen voor werkzaamheden die vóór 1 juli helemaal zijn afgerond.
 • De tijdelijke btw-verlaging geldt ook voor het installeren van zonnepanelen. In het juninummer 2014 van Plus staat onder welke voorwaarden u de btw over zonnepanelen terug kunt krijgen.
Giften goede doelen ruimer aftrekbaar
Geeft u elk jaar aan hetzelfde goede doel? Mogelijk loopt u belastingvoordeel mis, want met ingang van 2014 zijn de aftrekmogelijkheden voor giften verruimd.

Giften aan goede doelen waren altijd al aftrekbaar voor de belasting, maar alleen voor ­zover deze meer dan 1 procent van uw verzamelinkomen (zie kader Verzamelinkomen berekenen) bedragen. Ook geldt er een minimum van € 60 en een maximum van 10 procent van het verzamelinkomen.

Bij jaarlijks terugkerende giften (‘periodieke giften’ in belastingtaal) geldt deze drempel van 1 procent niet: vanaf de eerste euro kunt u de gift aftrekken. Bij een periodieke gift doneert u gedurende minimaal vijf jaar jaarlijks een bepaald bedrag. U moest deze periodieke giften altijd laten vastleggen bij de notaris, maar sinds 1 januari 2014 mag u ook zelf een schenkingsovereenkomst opstellen. U kunt een ‘Overeenkomst Periodieke gift in geld’ downloaden van de site van de ­Belastingdienst. Sommige goede doelen hebben zelf zo’n formulier opgesteld.

Er is één voorwaarde: het goede doel moet voorkomen op de lijst van ANBI’s (‘goede doel’ in belastingtaal, dat staat voor Algemeen Nut Beogende Instellingen), die op de site van de Belastingdienst staat.

Tips
 • Periodieke giften mag u onbeperkt aftrekken. Er geldt niet ­alleen geen ondergrens, maar ook geen bovengrens.
 • Bij giften aan culturele instellingen tot €5000 mag u zelfs 125 procent van het gegeven bedrag aftrekken van uw inkomen. Een gift van €400 levert dan aan belastingaftrek €500 op.
 • Op www.berekenhet.nl kunt u snel uitrekenen in hoeverre u een eenmalige gift mag aftrekken voor de belasting.
Ontslagvergoeding in één keer laten uitkeren
Als u vóór 1 januari 2014 een ontslagvergoeding belastingvrij hebt laten uitkeren op een bankspaarrekening, in een stamrecht-bv of in een stamrechtverzekering, kunt u die in 2014 met belastingvoordeel laten uitkeren.

Tot voor kort moest u zo’n ontslagvergoeding gedurende een bepaald aantal jaren laten uitkeren en betaalde u over de uitkeringen inkomsten­belasting. Als u het hele bedrag in één keer had opgenomen, betaalde u daarover niet ­alleen inkomstenbelasting, maar ook nog eens 20 procent revisierente. Dat is een soort belastingboete. U betaalde dan tot 72 procent belasting (42 of 52 procent inkomstenbelasting plus de revisierente). Maar in 2014 mag u het bedrag zonder revisierente in één keer laten uitkeren. Bij uitgekeerde ontslagvergoedingen van vóór 15 november 2013 betaalt u dan bovendien niet over 100 procent, maar over slechts 80 procent van de uitkering belasting. Dat kan een aardig voordeel opleveren.

Bedenk echter dat als u het geld laat uitkeren en op een spaarrekening zet, u er jaarlijks 1,2 procent vermogensrendementsheffing over betaalt. Zolang het op een bankspaarrekening staat of in een stamrecht-bv zit, betaalt u geen belasting over het tegoed.

Tips
 • Het kan interessant zijn de uitkering(en) pas te laten ingaan als u AOW krijgt, omdat u dan lagere belastingtarieven over uw inkomen betaalt.
 • U mag uw ontslagvergoeding in één keer laten uitkeren, maar dat betekent niet dat dit moet! Vaak is het gunstiger om de uitkeringen uit te smeren over een langere periode.
 • Ook na 2015 kan een belastingvrij geparkeerd ontslagtegoed in één keer worden uitgekeerd zonder dat u revisierente hoeft te betalen. Alleen moet u dan wel over de volle 100 procent inkomstenbelasting betalen.
Een hogere ouderenkorting krijgen
Wie op 31 december 2014 AOW krijgt, komt dit jaar in aanmerking voor een ouderenkorting van € 1.032. Dat bedrag wordt afgetrokken van uw belastingaanslag. Maar als u in 2014 meer dan € 35.450 aan verzamelinkomen (zie kader Verzamelinkomen berekenen) had, daalt de ouderenkorting in één keer naar € 150. Het kan dus lonen om uw belastbare inkomen te verlagen als u net boven die grens zit. U krijgt dan een fors belastingvoordeel – bijna € 900.

U kunt uw belastbare inkomen op verschillende manieren verlagen. Zo kunt u één of meer aftrekposten opvoeren. Denk aan het doen van een flinke eenmalige of periodieke gift aan een goed doel of het naar voren halen van aftrekbare zorgkosten.

Als u een fiscaal partner hebt en er is vermogen in box 3, dan kunt u uw inkomen drukken door hem of haar bij de belastingaangifte meer vermogen toe te delen. Het vermogen telt namelijk mee voor de vaststelling van het verzamelinkomen. U mag zelf bepalen hoe u het vermogen bij de aangifte onderling verdeelt. De werkelijke bezitsverhouding tussen u en uw partner doet er niet toe.

Overigens wordt de ouderenkorting in 2016 met € 83 verlaagd.

Tip
U hoeft de ouderenkorting niet speciaal aan te vragen; u krijgt hem automatisch.

Wel of geen partnertoeslag?
Vanaf april 2015 kunt u geen partnertoeslag meer aanvragen. De partnertoeslag geldt voor AOW’ers met een partner die zelf nog geen AOW ontvangt en die minder dan € 1.310 per maand verdient met werk of minder dan € 726 uit een uitkering krijgt. De partnertoeslag bedraagt maximaal € 738 per maand en is inkomensafhankelijk: hoe hoger het inkomen van uw partner, des te lager de toeslag.

Mensen die na 1 april 2015 voor het eerst AOW krijgen, komen niet meer in aanmerking voor een partnertoeslag. Maar wie voor die datum al een partnertoeslag heeft, raakt die pas kwijt als de jongere partner na 1 april 2015 meer gaat verdienen dan het drempelbedrag. Dan vervalt de partnertoeslag voor altijd. Uiteraard vervalt de toeslag ook als uw partner zelf AOW krijgt.

Als u vóór 1 april 2015 AOW krijgt, maar geen partnertoeslag omdat uw partner te veel verdient, kan uw partner ervoor zorgen dat hij of zij voor die tijd minder gaat verdienen of zelfs helemaal stopt met werken als hij/zij dat toch al van plan was. Doet uw partner dat pas na 1 april 2015, dan komt u nooit meer in aanmerking voor de partnertoeslag.

Verzamelinkomen berekenen
Het berekenen van het verzamelinkomen – het inkomen uit box 1, 2 en 3 bij elkaar opgeteld – levert soms problemen op. Het inkomen uit box 1 (salaris, pen­sioen) en box 2 (dividend uit de BV) is meestal wel duidelijk, maar wat is het inkomen uit box 3?

In box 3 zit uw vermogen, zoals spaargeld en beleggingen. De fiscus gaat ervan uit dat u uit dat vermogen 4 procent inkomen verdient. U mag wel rekening houden met het heffingsvrije vermogen van € 21.139: als u als alleenstaande € 40.000 op de bank hebt staan, wordt daarvan € 18.861 (€ 40.000  –  € 21.139) belast. Het inkomen uit box 3 bedraagt dan € 754 (4 procent van € 18.861).

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X