Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Vermogensbelasting niet te laag, te grote overheid is het probleem

Politieke partijen die de vermogensbelasting willen verhogen, hebben geen oog voor spaarders en beleggers. Bovendien ligt het echte probleem in Nederland bij de hoge overheidsuitgaven, stelt Errol Keyner. Er zijn weinig financieel-economische thema’s waar links en rechts elkaar vinden. De tegenpolen omarmen elkaar wel in de constatering dat de tarieven voor de inkomstenbelasting ridicuul hoog zijn. Arbeid moet lonen, zo is het motto. Een hoger nettoloon zorgt bovendien voor meer consumptie, waarmee de economie een flinke opzwieper krijgt.

Lagere inkomstenbelasting, hogere vermogensbelasting
Ook zou een verlaging van de inkomstenbelastingtarieven uiteindelijk voor juist meer inkomstenbelastingopbrengsten en minder overheidsuitgaven kunnen zorgen, wanneer meer mensen een baan vinden en geen uitkering hebben. Allemaal theorie. Veel politici gaan liever voor zeker en pleiten voor een gelijktijdige verhoging van de vermogensbelasting. Zo blijft de staat voldoende belastingcenten ontvangen. Bovendien zou dat eerlijker zijn.Blijkbaar vertrouwen zelfs sommige Keynesianen er niet op dat de economische impuls die uitgaat van een hogere consumptie voldoende extra btw, accijnzen en vennootschapsbelasting (op de bedrijfswinsten) genereert.

Eerlijk? Kijk naar rendement spaarders en beleggers
Is een hogere vermogensbelasting eerlijk? Veel linkse politici vergeten dat de huidige vermogensrendementsbelasting uitgaat van vier procent jaarlijks rendement, waarover dertig procent belasting wordt geheven. Een spaarder realiseert in de praktijk één procent, zodat de belasting al snel hoger is dan het rendement. En die zogenaamde verderfelijke speculanten, pardon, beleggers dan? Mis, staatsobligaties leveren nauwelijks meer op dan sparen. Inderdaad, met aandelen kan een belegger veel meer dan vier procent halen. Helaas zullen beleggers in Imtech, SNS Reaal of Fugro beamen dat het niet risicoloos is. De arme sukkel die net tachtig procent heeft verloren, zal andere termen dan “eerlijk” gebruiken wanneer hij vervolgens 1,2 procent vermogensrendementsbelasting aan de staat doneert.

Overheidsuitgaven te hoog
Een verhoging van de vermogensbelasting – waarbij het goudeerlijke Piketty-sausje over deze plannen meer naar afgunst dan moraliteit riekt – is net zo onredelijk als kansrijk. Uiteindelijk staat de meerderheid van de Nederlandse bevolking niet in de Quote-500 of 500.000. Maar als die meerderheid verwacht dat de tarieven voor de inkomstenbelasting dankzij hogere vermogensbelasting stevig zullen dalen, zullen ze van een koude kermis thuiskomen.

Want het echte probleem in Nederland heeft niets met oneerlijkheid te maken, of met te lage belastinginkomsten uit vermogen, arbeid, consumptie, ondernemen of overlijden. Wel met alsmaar stijgende overheidsuitgaven, resulterend in een bruto nationaal inkomen dat voor een steeds groter deel door de overheid wordt uitgegeven. Het ideaalbeeld van Mao, maar niet van Keynes. Dat wordt nog lachen als de rentes ooit omhoog gaan, de gasbel echt leeg is en Omroep Max enkele miljoenen leden heeft.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X