Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Verlagen uitkeringen Marokkanen werkt niet

Het Nederlandse voornemen om het verdrag over sociale zekerheid op te zeggen zet de diplomatieke relatie met Marokko onder druk. Dat meldt de Volkskrant dinsdag. Ambassadeur Abdel Bellouki waarschuwt ervoor dat het plan de remigratie van Nederlandse Marokkanen zal ontmoedigen en ze terugdrijft naar Nederland. De Marokkaanse regering voelt zich geschoffeerd en spreek van een "onvriendelijke daad". Bellouki vindt dat Nederland Marokko een ultimatum heeft gesteld.

Bij het kabinetsvoornemen wordt het verdrag opgezegd waarin de export van uitkeringen naar Marokko is geregeld. Nederland heeft jarenlang tevergeefs bij Marokko aangedrongen op aanpassing van dat verdrag aan het zogenaamde woonlandbeginsel, waarbij uitkeringen bij export buiten de EU worden verlaagd conform de koopkracht in dat land.

Lager
In Marokko betekent dat dat veel uitkeringen 40 procent lager uitvallen. Nederland wil ook de export van kinderbijslag, het kindgebonden budget en de vergoeding van zorgkosten stopzetten. Omdat Marokko niet mee wilde werken, wil het kabinet het verdrag per 2016 opzeggen. "Wij hebben er niet om gevraagd. Wij wensten de verhouding en samenwerking te versterken. Marokko en de Marokkaanse maatschappij zien opzegging als een onvriendelijke daad,” aldus Bellouki.

Uitkeringskandidaten
De ambassadeur wijst erop dat de opzegging van het verdrag ''pas per 2016 van kracht wordt en alleen voor nieuwe uitkeringen. Toekomstige uitkeringskandidaten blijven dan in Nederland en anderen komen terug naar Nederland om de volle uitkering te krijgen.'' ''Als dat gebeurt, is er geen besparing voor Nederland'', vervolgt de diplomaat. Nederland wil de uitkeringen die naar mensen in Marokko gaan al een tijdje aanpassen aan het levenspeil in dat land. Daarom wil het kabinet het verdrag opzeggen.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X